maandag 31 december 2012

Duikgroet

Ik kreeg veel mooie wenskaarten, deze decembermaand.
Deze (zie plaatje) sprak mij het meeste aan.
Ik duik hiermee het nieuwe jaar in!


Ik wens iedere bloglezer hierbij een prettige jaarwisseling toe en een goed, vooral sportief 2013!

Foto: cop. Huizenga, 2012

dinsdag 25 december 2012

Merry XmasXmas greetings from Michael Church, Harlingen


foto: Huizenga, cop. 2012

maandag 24 december 2012

zondag 23 december 2012

donderdag 20 december 2012

Vrij Baan


Ik zag de uitnodiging voor een busritje door de stad (Leeuwarden) staan in de Huis aan Huis van een tijdje geleden. En het leek me wel interessant om kennis te maken met de bouwprojecten in Leeuwarden, en daarover professionele  informatie te ontvangen.
Gemeente, provincie en Rijkswaterstaat zijn een flink aantal jaren bezig de bereikbaarheid van Leeuwarden te verbeteren. Vandaar de titel “Vrij Baan”. Leeuwarden moet goed toegankelijk zijn via openbaar vervoer, voor fietsers en voor auto’s.
Belangrijke punten zijn: duurzaamheid (verlichting, energie, materialen, vervoer), participatie van de bevolking, en kennisuitwisseling met het onderwijs. Ook worden mensen die thuis zitten (omdat zij bijvoorbeeld geen werk hebben), waar mogelijk, ingezet bij de werkzaamheden.
Kunstenaars zijn gevraagd kunstwerken te realiseren, op speciale punten, zoals bijvoorbeeld in fietstunnels, en bij kruispunten.
Dus hoefde ik niet lang te aarzelen, en gaf mij op voor de tour op 20 december, vandaag dus. Om 13:00 verzamelen op het Oldehoofsterkerkhof. De bus zou daar staan om ons op te wachten.
En ja! De bus zat al gauw vol, en we vertrokken.De rit ging langs de volgende objecten:


1.
Europaplein
Dit plein zal worden opgeknapt voor 13,7 miljoen euro. En de aanpassingen beginnen na voltooiing van de Haak Rond Leeuwarden.
Materialen, pijpleidingen vervoer zand ipv vrachtauto's2.
Harlingerstraatweg
Langs de snelweg komt minder verlichtingen en op den duur zal deze uitvalsweg verdwijnen. Via de Haak om Leeuwarden kom je via nieuwe uitvalswegen terecht in de stad. Bij Marssum komt een aftakking.

3.
brug Deinum
Deze brug verdwijnt straks. In de plaats ervan komt één van de twee nieuwe
In het gebied van de Haak om Leeuwarden is ook de spoorwegencomponent van belang. Voor het spoorwegverkeer zijn speciale oplossingen bedacht.

4.
westelijke invalsweg van de toekomst
Er is inmiddels al begonnen met de bouw van een aquaduct
Speciale rotondes zorgen voor snellere doorgang van het verkeer.

5.
Tesselschadestraat
Deze straat is nu een raceweg in een kantorengebied. Deze weg zal worden aangepast. Voor fietsers komen aparte fietspaden.
En nabij het huidige tankstation komt een parkeergarage, ten behoeve van de kantoren in de buurt.

6.
fietstunnel Julianalaan en rotonde
In de tunnel is een fraai graffiti project gerealiseerd. De Julianalaan en de Valeriusstraat moeten nog worden aangepakt. Dat is een project voor de toekomst.
Het is wel de bedoeling de ringcirculatie zo vloeiend mogelijk te houden, en de aankleding zo groen mogelijk. Voor de scholen aan de Julianalaan zijn oversteekplaatsen van groot belang.

 7.
Oostergoplein
Ook hier weer een fraaie, kunstzinnig vormgegeven tunnel voor de fietsers.
Een prachtig kunstwerk van Maarten de Reus flatteert dit kruispunt. Je ziet er de drie ringen van de stad in weergegeven. Het mooiste zicht op het kunstwerk heb je, als je komt uit de richting Goutum.

8.
Drachtsterplein
Dit plein is enorm opgehoogd en er is een nieuw kruispunt gerealiseerd, met stoplichten. De doorstroming is nu goed. Voor de aannemer was het een grote uitdaging, om de werkzaamheden zo uit te voeren, dat het het minste overlast voor de automobilist zou opleveren. Het resultaat mag er zijn. Ook zijn er special waterreservoirs voor opvang en afvoer van hemelwater.
De brug in de uitvalsweg gaat nog verdwijnen, en zal worden vervangen door een aquaduct.

9.
kruispunt Zuiderburen
Dit kruispunt zoals het nu is verdwijnt, en komt in gewijzigde vorm terug.

10.
Op het Hemriksein wordt nog een viaduct erbij gebouwd. Om de drukke Wâldwei te verdubbelen richting Wirdum.

11.
bij Wirdum Wâldwei
Hier is dan de aansluiting van de Wâldwei op de Haak.
Het kruispunt Werpsterhoek zal je over enige tijd niet meer herkennen, in de vorm zoals het ‘vroeger’ was. Het wordt eren ongelijkvloers kruispunt. Met ook speciale overgangen voor het spoor.

12.
kruispunt Wirdum
Hier is inmiddels een tunnel gerealiseerd. En ter hoogte van Zuiderburen komt in de toekomst een nieuw (klein) treinstation.

13.
Overijsselsestraatweg.
Tot nu toe komt je via deze weg tot nu toe vaak de stad binnen. In de toekomst zal dat niet meer het geval zijn. Naast gelegen is al een nieuwe invalsweg in aanbouw. Dat wordt een 50-km-weg, en niet meer een hoofdroute.

Al met al een leerzame middag gehad, inclusief een gezellige ‘koek-en-zopie-picknick’ in een fietserstunnel.


bron foto's: Huizenga, cop. 2012


woensdag 19 december 2012

Uurtje in de schoolbank

Vanmiddag in de schoolbank gezeten, en cursus Plagiaat meegemaakt. Mijn collega van de mediatheek is goed thuis in plagiaat, het maken van literatuurlijsten en auteursrecht.
En zij heeft mij dus hierbij bijgepraat. Chapeau!

Moraal van het verhaal: Zeg waar je je informatie vandaan hebt!
Ik heb geprobeerd aan de hand van een aantal voorbeelden (boek en artikel) een literatuurverwijzing in elkaar te knutselen. En ik moet zeggen, dat is best nog ingewikkeld.

Waaróm moet je eigenlijk bronnen vermelden? Daarvoor zijn verschillende redenen, o.a.:

- statusverhoging
- fundament van je werk, je kan de juiste conclusies trekken
- bronnen onderbouwen je beweringen
- nagaan of je variatie aan bronnen hebt gebruikt (boeken, artikelen, websites)
- om na te gaan of je belángrijke bronnen hebt gebruikt

Binnen NHL Hogeschool zijn de APA-richtlijnen maatgevend. En RefWorks is een handige tool om je bronnen te ordenen en te gebruiken in een rapport.
Op mediatheekwebsite is een handleiding voor gebruik binnen de NHL te vinden. De mediatheek geeft ook veel informatie over dit onderwerp.
Ook kun je in de mediatheek terecht voor informatie over cursussen op dit vakgebied.

Nou, ik ga voorlopig er eens lekker mee oefenen, wie weet in de kerstvakantie...... mocht ik mij vervelen!?

dinsdag 18 december 2012

Spannend

Kerstmoment


Wat gaat een jaar snel voorbij. Het is alweer (bijna) kerst.
Ik wens al mijn collega's en vrienden goede kerstdagen en een gelukkig begin van 2013.
......en nu ga ik snel mijn pakket uitpakken.....

bron foto's: Huizenga, cop. 2012

dinsdag 11 december 2012

Winter rondom mijn werkplek

Op mijn werk (NHL Hogeschool, mediatheek), is dit, als het winter is, en als het heeft gesneeuwd, mijn uitzicht, 's morgens vroeg, bij zonsopgang:Foto's: Huizenga, cop. 2012

donderdag 6 december 2012

Goal - over doelen, motivatie en zelfsturing

Djoerd Hiemstra, hield vandaag een lezing over het onderwerp 'zelfsturing': hoe kun je, gemotiveerd, je doelen bereiken.
Hiemstra is onderzoeker, en verbonden aan NHL Hogeschool.

Het was een theoretische inleiding (later op de dag konden studenten een -praktische-  workshop volgen bij Luc Dewulf).

Je zelfsturend vermogen hoort een metavaardigheid te zijn. Vandaag de dag moeten we altijd bij de les blijven. Als je werkzaam bent, dan moet je je voortdurend doelen stellen, je motivatie benoemen, je plannen bekendmaken, en evalueren en concluderen of je wel/niet je doel hebt bereikt.
De centrale vraag is: hoe kun je je zelfsturend vermogen bevorderen, optimaliseren?


Hiemstra verwijst naar twee voorbeelden van bestaande toepassingen:
  1. Talentenwijzer Www.talentenwijzer.com
  1. Realiseer je doelen! - een nieuwe app en website - met de nadruk op de doelen 
Verder introduceerde jij een aantal motivatietheorieen :
1 self-determination theorie - ook kijken waar komt de motivatie vandaan? Intrinsieke en extrinsieke motivatie
Intrinsieke motivatie - je hebt geen extra stimulans nodig. Het heeft je volledige hart!!!
2 self-concordance modelNaarmate mensen meer intrinsiek gemotiveerd zijn, werken ze harder door, zijn de doelen eerder bereikt, en krijgen ze meer voldoening van hun prestatie.
3 coginitive evaluation theory De mens heeft fundamentele behoeftes :
-Relatedness
-Competence
-Autonomy
4 achievement goal theoryApproach vs. avoidance motivation
Approach motivation leidt vaak tot betere resultaten (mastery vs. performance goals).
5 control theoryMensen hebben meerdere doelen; en soms zijn die doelen tegenstrijdig. Hoe verhouden ze zich tot elkaar? Vraag je af, wat is de plaats van je doel in de hiërarchie van deze theorie?
6 goal setting theory
Je moet je goal (doel) specifiek formuleren (d.w.z. smart) en het doel moet een uitdaging hebben (challenge).
7 flow theory
Ga eens bijhouden wat je zoal doet, noteer voor jezelf hoe gelukkig je bent, bij wát je doet, en hóe je het doet. Let op de verhouding stress-flow-boredom.
Vind een goede balans, blijf in de flow-sector (adrenaline).
Tot slot:
Twee vuistregels, om je zelf te controleren:

  1. Als-dan scenario: Er komt vaak iets tussen, als je ergens mee bezig bent. Daar moet je je op voorbereiden. Stel jezelf de vraag, vooraf, wat je gaat doen als dat gebeurt?
  2. Reminder scenario: je gaat vaak weer over tot de orde van de dag. Je vergeet je goal uit het oog. Maak je gestelde doel zichtbaar, door bijvoorbeeld een reminder-briefje op je laptop te plakken. Zo wordt je regelmatig herinnert aan dat wat je je als doel had gesteld. 
Bron afbeeldingen: Huizenga, cop. 2012

zondag 2 december 2012

De lente in huis

De lente in huis, de geuren moeten jullie missen ;)

foto's: Huizenga, cop. 2012
woensdag 21 november 2012

Dag van de mediatheek "Auteursrecht"

Mediatheek NHL Hogeschool heeft op 21 november voor het eerst een 'dag van de mediatheek'  (interne link) georganiseerd.
Het thema was 'auteursrecht', en daarvoor werden verschillende sprekers uitgenodigd.
De dag begon met het lanceren van de nieuwe (interne) website "AIP" (Auteursrechten InformatiePunt). De bedoeling is dat hier alle vragen over auteursrecht kunnen worden gesteld, en vervolgens kunnen worden beantwoord door de informatiespecialisten.

Door omstandigheden kon ik niet erg actief betrokken zijn bij de organisatie, maar ik 'was wel in staat' om een tweetal workshops bij te wonen, n.l.:
- Internet en privacy (Erik van der Veen)
- Internet en auteursrecht (Rick Reyneveld)

"Internet en privacy" ging vooral over de cookiewetgeving. De cookiewet is sinds 5 juni 2012 van kracht. En per januari 2013 kan de OPTA fikse boetes gaan heffen.
Bijvoorbeeld: je bent op zoek naar een poloshirt, en komt terecht op Zalando. Bij al je vervolgzoekacties blijven de poloshirts op je beeldscherm verschijnen. Dit gaat via de 'cookies'. Via o.a. Google Analytics kunnen bedrijven zien wie er op bepaalde sites komen, en hoe vaak, en op welke onderliggende pagina's.
Wat betreft de 'privacy' hoorde ik een paar reeds bekende, maar ook nieuwe tips:
- maak niet bekend waar je bent en dat je met vakantie bent;
- gebruik sterke wachtwoorden;
- doe niet aan geo-tagging binnen Twitter en Facebook.

En, maak niet een foto, met daarop, toevaliig, je autosleutels. Wie weet, dankzij 3D-printing-technology, worden ze gekopieerd, en mis je binnenkort je auto!


In de workshop "Internet en auteursrecht" werd eerst de Auteurswet (1912) kort toegelicht.
Er werden een aantal casussen gepresenteerd. We mochten nadenken over vragen, en daarop antwoorden bedenken.
Thema's waren: makerschap, openbaarmaken/verveelvoudigen, licente, internet en voorbehouden handelingen.
Vrije handelingen zijn: het digitaal 'cachen' van media via netwerken, surfen op het internet, en linken.
Maar dit mag niet: 'embedden' en publiceren, kopiëren van foto/video/tekst van Internet.
'Downloaden' mag wel, maar niét in combinatie met 'uploaden'.
Daarna nog even kort aandacht voor het portretrecht.
De handout horend bij deze laatste lezing is te vinden op de interne NHL-site van de mediatheek.


Foto's: Huizenga, cop. 2012zondag 18 november 2012

Whatever EverNote

Sinds vandaag ben ik actief op EverNote

Een heel handige tool voor het maken van aantekeningen.
EverNote synchroniseert je aantekeningen op smartphone, tablet en computer.
Daardoor heb je je vastgelegde gegevens altijd en overal bij de hand.
Er zit ook een zoekfunctie in. Dat kan makkelijk zijn, als je op zoek bent naar bepaalde notities, over bepaalde onderwerpen. Met een zoekopdracht worden al je bestanden doorlopen, en vind je de aantekeningen snel terug.
De zoekfunctie doorzoekt ook woorden in bijvoorbeeld een illustratie (dus niet alleen in je eigen teksten).

Voorbeeld:
Ik heb een illustratie toegevoegd in mijn notities met een tekst over Schotland.
Op dit plaatje komt het woord 'clan' voor.

Zoek ik vervolgens in de algemene zoekfunctie van EverNote op 'clan'. Dan krijg ik dit document op het scherm, waarin het plaatje is opgenomen:

De zoekterm is geel-gekleurd.zaterdag 17 november 2012

60

60 jaren verrekend naar maanden weken dagen......
Dergelijke omrekeningen kun je maken op bijvoorbeeld convertworld.com.


The Best Is Yet To Come !

;-)

Bron: www.convertworld.com


Technorati Tags: 60, jaren, maanden, weken, dagen.

vrijdag 16 november 2012

Mag ik dan bij jou.....

Ik las gisteren in de krant (LC), in de uit-agenda een uitnodiging voor een meditatieve bijeenkomst van de Oergong. in de Doopsgezinde Kerk in Leeuwarden (een oude 'schuilkerk').
Woow, dacht ik, ik ben wel in voor een uurtje bezinning! Ik heb n.l. best wel een lastige tijd achter de rug.....

Dus, zo gezegd, zo gedaan, tijd genoeg, en ik ben erheen gegaan.
Het was een korte bijeenkomst, met de voeten in het zand, onder de sterrenhemel, met waddenluchten als perspectief...Het thema was 'bij wie kan ik schuilen, waar kan ik mijn verdriet kwijt'. Er werd gemediteerd, gesproken over het thema, en geluisterd naar muziek.
De muziek bestond uit het luisteren naar een cd van Claudia De Bleij en wel haar liedje "Mag ik dan bij jou......".
Een heel mooi lied, als je de tekst goed tot je door laat dringen.
Luister maar (klik).

Bron Claudia De Breij: YouTube; foto: Huizenga, cop. 2012

donderdag 8 november 2012

Naar de tandarts


- Mijn tandarts (Dental Dynamic) s verhuisd.
- NHL Hogeschool is verhuisd.

Mijn tandarts heeft als nieuwe locatie gekozen: de voormalige locatie van NHL Hogeschool, Fonteinland, Leeuwarden.
Vandaag moest ik naar mijn tandarts.
Vreemd gevoel om op de 'pijnbank' te liggen in een van de ruimtes in het gebouw waar ik lange tijd heb gewerkt.

Terug naar af....
Hoewel een tandarts nooit went, voelt het vertrouwd.

Foto's:  Huizenga, cop. 2012


zaterdag 3 november 2012

Flowerpower Surprise

Bloemengroet

P.s. dit is eigenlijk een oefening in DraftCraft.

zondag 28 oktober 2012

Pinterest - fun

Op zoek naar nieuwe uitdagingen, en omdat ik er veel over had gehoord, heb ik Pinterest opgepakt.
Het is een site die fungeert als een soort van prikbord. Je kunt er allerlei berichtjes plaatsen, en (het is tenslotte een social media site) je kunt die berichtjes delen met anderen.
Pinterest is sterk beeldgericht. Uitgangspunt is de plaatjes.
Hierbij mijn eerste resultaat:

iPaddesktop:Pinterest, een sociaal prikbord. Deel de dingen die je leuk vindt!

Plaatje: cop. Huizenga, 2012

donderdag 25 oktober 2012

Hola Barcelona

Paar dagen naar Barcelona geweest, de Catalaanse hoofdstad.
Vanuit mistig Amsterdam, terecht gekomen in zonovergoten, zomers Barcelona.
Wat een drukke stad.... Ik was er al eens eerder geweest, maar nu ook weer, wat een drukte bij de thuisbasis van FC Barcelona Camp Nou, en de befaamde kathedraal (Sagrada Familia) van architect Antoni Gaudí. Tja, de vorige keer was pakweg 35 jaar geleden.
Toch genoten, en heerlijk weer gehad. Uiteraard hebben we heel veel wandelingen gemaakt, en om grotere afstanden te overbruggen is er de metro en de bus.
Gezwommen, nou ja, het was meer pootje baden. Als je je flink uitrekt dan zou je misschien met tenen en vingertoppen twee kanten van het zwembad kunnen raken. Maar wel heerlijk (ver)fris(send), op het dakterras van een veertien verdiepingen tellend hotel, in de buitenlucht.
Bijzondere sfeer in het centrum van de stad, Celtic-supporters die rond het (dinsdag)middaguur al voldoende bier naar binnen hadden gegoten, om uitbundig van hun clubliefde te getuigen op de Ramblas. Die avond zou de club het opnemen tegen FCB in Nou Camp, in de Champions League.
Op woensdagmorgen was het voetbalpubliek een stuk ingetogener, na de 2-1 overwinning van FCB in de allerlaatste minuut.

En ondertussen mijn Spaans wat bijgespijkerd.
"Eso es!"Foto's: Bitiri/Huizenga, cop.2012

zaterdag 13 oktober 2012

Traffic in Kinshasa

Volgend jaar maar weer eens met vakantie naar Afrika, Kinshasa. Althans, dat is de bedoeling.
Hier bij een 'leuk' filmpje (klik) om in de stemming te komen!
Onder het motto: "gezellig in de file"
 ;(


Bron film/foto: YouTube/Seldomsolardonderdag 11 oktober 2012

Cambuur nieuw tenue


SC Cambuur (voetbalclub Leeuwarden) heeft nieuw tenue, nu nog een nieuw stadion!
Dat zou fijn zijn.

Bron: LC, 10-10-12

donderdag 4 oktober 2012

Funny Library

Nog een filmpje over bibliotheken! Deze film bestaat uit een aaneenschakeling van filmfragmenten uit andere (top)films.
Hoe leuk en spannend kan het zijn in de bibliotheek, kijk en oordeel zelf (klik).
Herken je de fragmenten? Bijvoorbeeld uit: The Music Man, Mr. Bean, The Breakfast Club, Star Trek, Wings of Desire, Harry Potter, en nog veel meer.
Mocht je al niet gek zijn op bibliotheken, dan wordt je bij dezen uitgenodigd: de bibliotheek, een heerlijke plaats om te vertoeven.bron, foto: YouTube, Green County Public Library

De Vallende Boekenkast

Op YouTube vond ik dit grappige filmpje (klik)
Zolang er nog boeken staan in de bibliotheek, zou het zomaar kunnen gebeuren.
Je gaat een boek in de kast terugzetten, en voilà....,  dan overkomt het je. De kast valt om, en dat niet alleen, maar ook de buurkasten gaan mee, het zogenaamde domino-effect.Bron: YouTube

zondag 30 september 2012

Tonio


‘Tóóóóóóó-niii-óóóóó!’

Ik heb zijn naam nooit vaker geroepen dan in de krap vier maanden die verstreken zijn sinds Zwarte Pinksterdag'
[citaat boek p.11]
______________________

Met bovenstaande zin begin ik aan een nieuw boek.....
Ik heb nu alle tijd om weer eens een boek te lezen. Herstellende van de griep,  maar nog wel erg moe.
En dus heb ik mezelf een boek cadeau gedaan: A.F.Th. Van der Heijden 's:"Tonio".
"Een requiemroman" luidt de ondertitel. Het bevat dan ook over het waargebeurde verhaal van de zoon (Tonio) van de schrijver die na een verkeersongeval komt te overlijden, op eerste Pinksterdag 2010, 21 jaar oud. Hij werd op zijn fiets aangereden, in de binnenstad van Amsterdam.

De schrijver gaat bijna ten onder aan het verdriet. En het is zeer aangrijpend geschreven. Zo nu en dan moet je het boek even terzijde leggen. Even op adem komen. De schrijver neemt mij mee op zijn zoektocht, de wanhoop nabij. Wat is er gebeurd, die laatste weken, voordat Tonio om het leven kwam......? Ik leef mee met de vader Adri en zijn vrouw Mirjam.
Hoe is het om als ouders je (enige) kind (plotseling) te verliezen. Wat een verdriet! Wanhoop!


Een bijzonder ontroerend verhaal, vooral door de directheid, de nauwgezetheid, de rauwheid, van de stijl.

Zo nu en dan lees ik een boek. Wil je weten welke boeken ik heb gelezen, kijk dan op LibraryThing!Lees ook: http://sergevanduijnhoven.wordpress.com/2010/05/29/bij-de-dood-van-tonio-van-der-heijden/

woensdag 19 september 2012

Op weg naar Ithaka.....

1894

C.P. Cavafy


"As you set out for Ithaka
hope your road is a long one,
full of adventure, full of discovery.
Laistrygonians, Cyclops,
angry Poseidon-don't be afraid of them:
you'll never find things like that on your way
as long as you keep your thoughts raised high,
as long as a rare excitement
stirs your spirit and your body...." [etc.]


Ter ere van 'mijn' vierde verjaardag!

Dit is het begin van het gedicht "Ithaka" van Κωνσταντίνος Π. Καβάφης,  C.P. Cavafy. Het spreekt zeer tot mijn verbeelding. Ik krijg heimwee naar Griekenland, waar ik zo vaak was op vakantie, zomer na zomer. Ik denk terug aan mijn Griekse vrienden.
Toeval wil dat ik nu een nieuwe fiets heb gekocht, merk: Sparta, type: Ithaka. En ik, in een melancholieke bui, droom terug naar Griekenland.
Ik hoop op een lange rijtour, met verrassingen, ontdekkingen, dichtbij huis, en verderweg.....En dat op de vierde verjaardag van TrijntjeBlog!

Bron: C.P. Cavafy, Collectes poems, ISBN 0-7012-0551-2