donderdag 20 december 2012

Vrij Baan


Ik zag de uitnodiging voor een busritje door de stad (Leeuwarden) staan in de Huis aan Huis van een tijdje geleden. En het leek me wel interessant om kennis te maken met de bouwprojecten in Leeuwarden, en daarover professionele  informatie te ontvangen.
Gemeente, provincie en Rijkswaterstaat zijn een flink aantal jaren bezig de bereikbaarheid van Leeuwarden te verbeteren. Vandaar de titel “Vrij Baan”. Leeuwarden moet goed toegankelijk zijn via openbaar vervoer, voor fietsers en voor auto’s.
Belangrijke punten zijn: duurzaamheid (verlichting, energie, materialen, vervoer), participatie van de bevolking, en kennisuitwisseling met het onderwijs. Ook worden mensen die thuis zitten (omdat zij bijvoorbeeld geen werk hebben), waar mogelijk, ingezet bij de werkzaamheden.
Kunstenaars zijn gevraagd kunstwerken te realiseren, op speciale punten, zoals bijvoorbeeld in fietstunnels, en bij kruispunten.
Dus hoefde ik niet lang te aarzelen, en gaf mij op voor de tour op 20 december, vandaag dus. Om 13:00 verzamelen op het Oldehoofsterkerkhof. De bus zou daar staan om ons op te wachten.
En ja! De bus zat al gauw vol, en we vertrokken.De rit ging langs de volgende objecten:


1.
Europaplein
Dit plein zal worden opgeknapt voor 13,7 miljoen euro. En de aanpassingen beginnen na voltooiing van de Haak Rond Leeuwarden.
Materialen, pijpleidingen vervoer zand ipv vrachtauto's2.
Harlingerstraatweg
Langs de snelweg komt minder verlichtingen en op den duur zal deze uitvalsweg verdwijnen. Via de Haak om Leeuwarden kom je via nieuwe uitvalswegen terecht in de stad. Bij Marssum komt een aftakking.

3.
brug Deinum
Deze brug verdwijnt straks. In de plaats ervan komt één van de twee nieuwe
In het gebied van de Haak om Leeuwarden is ook de spoorwegencomponent van belang. Voor het spoorwegverkeer zijn speciale oplossingen bedacht.

4.
westelijke invalsweg van de toekomst
Er is inmiddels al begonnen met de bouw van een aquaduct
Speciale rotondes zorgen voor snellere doorgang van het verkeer.

5.
Tesselschadestraat
Deze straat is nu een raceweg in een kantorengebied. Deze weg zal worden aangepast. Voor fietsers komen aparte fietspaden.
En nabij het huidige tankstation komt een parkeergarage, ten behoeve van de kantoren in de buurt.

6.
fietstunnel Julianalaan en rotonde
In de tunnel is een fraai graffiti project gerealiseerd. De Julianalaan en de Valeriusstraat moeten nog worden aangepakt. Dat is een project voor de toekomst.
Het is wel de bedoeling de ringcirculatie zo vloeiend mogelijk te houden, en de aankleding zo groen mogelijk. Voor de scholen aan de Julianalaan zijn oversteekplaatsen van groot belang.

 7.
Oostergoplein
Ook hier weer een fraaie, kunstzinnig vormgegeven tunnel voor de fietsers.
Een prachtig kunstwerk van Maarten de Reus flatteert dit kruispunt. Je ziet er de drie ringen van de stad in weergegeven. Het mooiste zicht op het kunstwerk heb je, als je komt uit de richting Goutum.

8.
Drachtsterplein
Dit plein is enorm opgehoogd en er is een nieuw kruispunt gerealiseerd, met stoplichten. De doorstroming is nu goed. Voor de aannemer was het een grote uitdaging, om de werkzaamheden zo uit te voeren, dat het het minste overlast voor de automobilist zou opleveren. Het resultaat mag er zijn. Ook zijn er special waterreservoirs voor opvang en afvoer van hemelwater.
De brug in de uitvalsweg gaat nog verdwijnen, en zal worden vervangen door een aquaduct.

9.
kruispunt Zuiderburen
Dit kruispunt zoals het nu is verdwijnt, en komt in gewijzigde vorm terug.

10.
Op het Hemriksein wordt nog een viaduct erbij gebouwd. Om de drukke Wâldwei te verdubbelen richting Wirdum.

11.
bij Wirdum Wâldwei
Hier is dan de aansluiting van de Wâldwei op de Haak.
Het kruispunt Werpsterhoek zal je over enige tijd niet meer herkennen, in de vorm zoals het ‘vroeger’ was. Het wordt eren ongelijkvloers kruispunt. Met ook speciale overgangen voor het spoor.

12.
kruispunt Wirdum
Hier is inmiddels een tunnel gerealiseerd. En ter hoogte van Zuiderburen komt in de toekomst een nieuw (klein) treinstation.

13.
Overijsselsestraatweg.
Tot nu toe komt je via deze weg tot nu toe vaak de stad binnen. In de toekomst zal dat niet meer het geval zijn. Naast gelegen is al een nieuwe invalsweg in aanbouw. Dat wordt een 50-km-weg, en niet meer een hoofdroute.

Al met al een leerzame middag gehad, inclusief een gezellige ‘koek-en-zopie-picknick’ in een fietserstunnel.


bron foto's: Huizenga, cop. 2012


Geen opmerkingen: