maandag 31 december 2012

Duikgroet

Ik kreeg veel mooie wenskaarten, deze decembermaand.
Deze (zie plaatje) sprak mij het meeste aan.
Ik duik hiermee het nieuwe jaar in!


Ik wens iedere bloglezer hierbij een prettige jaarwisseling toe en een goed, vooral sportief 2013!

Foto: cop. Huizenga, 2012

dinsdag 25 december 2012

Merry XmasXmas greetings from Michael Church, Harlingen


foto: Huizenga, cop. 2012

maandag 24 december 2012

zondag 23 december 2012

donderdag 20 december 2012

Vrij Baan


Ik zag de uitnodiging voor een busritje door de stad (Leeuwarden) staan in de Huis aan Huis van een tijdje geleden. En het leek me wel interessant om kennis te maken met de bouwprojecten in Leeuwarden, en daarover professionele  informatie te ontvangen.
Gemeente, provincie en Rijkswaterstaat zijn een flink aantal jaren bezig de bereikbaarheid van Leeuwarden te verbeteren. Vandaar de titel “Vrij Baan”. Leeuwarden moet goed toegankelijk zijn via openbaar vervoer, voor fietsers en voor auto’s.
Belangrijke punten zijn: duurzaamheid (verlichting, energie, materialen, vervoer), participatie van de bevolking, en kennisuitwisseling met het onderwijs. Ook worden mensen die thuis zitten (omdat zij bijvoorbeeld geen werk hebben), waar mogelijk, ingezet bij de werkzaamheden.
Kunstenaars zijn gevraagd kunstwerken te realiseren, op speciale punten, zoals bijvoorbeeld in fietstunnels, en bij kruispunten.
Dus hoefde ik niet lang te aarzelen, en gaf mij op voor de tour op 20 december, vandaag dus. Om 13:00 verzamelen op het Oldehoofsterkerkhof. De bus zou daar staan om ons op te wachten.
En ja! De bus zat al gauw vol, en we vertrokken.De rit ging langs de volgende objecten:


1.
Europaplein
Dit plein zal worden opgeknapt voor 13,7 miljoen euro. En de aanpassingen beginnen na voltooiing van de Haak Rond Leeuwarden.
Materialen, pijpleidingen vervoer zand ipv vrachtauto's2.
Harlingerstraatweg
Langs de snelweg komt minder verlichtingen en op den duur zal deze uitvalsweg verdwijnen. Via de Haak om Leeuwarden kom je via nieuwe uitvalswegen terecht in de stad. Bij Marssum komt een aftakking.

3.
brug Deinum
Deze brug verdwijnt straks. In de plaats ervan komt één van de twee nieuwe
In het gebied van de Haak om Leeuwarden is ook de spoorwegencomponent van belang. Voor het spoorwegverkeer zijn speciale oplossingen bedacht.

4.
westelijke invalsweg van de toekomst
Er is inmiddels al begonnen met de bouw van een aquaduct
Speciale rotondes zorgen voor snellere doorgang van het verkeer.

5.
Tesselschadestraat
Deze straat is nu een raceweg in een kantorengebied. Deze weg zal worden aangepast. Voor fietsers komen aparte fietspaden.
En nabij het huidige tankstation komt een parkeergarage, ten behoeve van de kantoren in de buurt.

6.
fietstunnel Julianalaan en rotonde
In de tunnel is een fraai graffiti project gerealiseerd. De Julianalaan en de Valeriusstraat moeten nog worden aangepakt. Dat is een project voor de toekomst.
Het is wel de bedoeling de ringcirculatie zo vloeiend mogelijk te houden, en de aankleding zo groen mogelijk. Voor de scholen aan de Julianalaan zijn oversteekplaatsen van groot belang.

 7.
Oostergoplein
Ook hier weer een fraaie, kunstzinnig vormgegeven tunnel voor de fietsers.
Een prachtig kunstwerk van Maarten de Reus flatteert dit kruispunt. Je ziet er de drie ringen van de stad in weergegeven. Het mooiste zicht op het kunstwerk heb je, als je komt uit de richting Goutum.

8.
Drachtsterplein
Dit plein is enorm opgehoogd en er is een nieuw kruispunt gerealiseerd, met stoplichten. De doorstroming is nu goed. Voor de aannemer was het een grote uitdaging, om de werkzaamheden zo uit te voeren, dat het het minste overlast voor de automobilist zou opleveren. Het resultaat mag er zijn. Ook zijn er special waterreservoirs voor opvang en afvoer van hemelwater.
De brug in de uitvalsweg gaat nog verdwijnen, en zal worden vervangen door een aquaduct.

9.
kruispunt Zuiderburen
Dit kruispunt zoals het nu is verdwijnt, en komt in gewijzigde vorm terug.

10.
Op het Hemriksein wordt nog een viaduct erbij gebouwd. Om de drukke Wâldwei te verdubbelen richting Wirdum.

11.
bij Wirdum Wâldwei
Hier is dan de aansluiting van de Wâldwei op de Haak.
Het kruispunt Werpsterhoek zal je over enige tijd niet meer herkennen, in de vorm zoals het ‘vroeger’ was. Het wordt eren ongelijkvloers kruispunt. Met ook speciale overgangen voor het spoor.

12.
kruispunt Wirdum
Hier is inmiddels een tunnel gerealiseerd. En ter hoogte van Zuiderburen komt in de toekomst een nieuw (klein) treinstation.

13.
Overijsselsestraatweg.
Tot nu toe komt je via deze weg tot nu toe vaak de stad binnen. In de toekomst zal dat niet meer het geval zijn. Naast gelegen is al een nieuwe invalsweg in aanbouw. Dat wordt een 50-km-weg, en niet meer een hoofdroute.

Al met al een leerzame middag gehad, inclusief een gezellige ‘koek-en-zopie-picknick’ in een fietserstunnel.


bron foto's: Huizenga, cop. 2012


woensdag 19 december 2012

Uurtje in de schoolbank

Vanmiddag in de schoolbank gezeten, en cursus Plagiaat meegemaakt. Mijn collega van de mediatheek is goed thuis in plagiaat, het maken van literatuurlijsten en auteursrecht.
En zij heeft mij dus hierbij bijgepraat. Chapeau!

Moraal van het verhaal: Zeg waar je je informatie vandaan hebt!
Ik heb geprobeerd aan de hand van een aantal voorbeelden (boek en artikel) een literatuurverwijzing in elkaar te knutselen. En ik moet zeggen, dat is best nog ingewikkeld.

Waaróm moet je eigenlijk bronnen vermelden? Daarvoor zijn verschillende redenen, o.a.:

- statusverhoging
- fundament van je werk, je kan de juiste conclusies trekken
- bronnen onderbouwen je beweringen
- nagaan of je variatie aan bronnen hebt gebruikt (boeken, artikelen, websites)
- om na te gaan of je belángrijke bronnen hebt gebruikt

Binnen NHL Hogeschool zijn de APA-richtlijnen maatgevend. En RefWorks is een handige tool om je bronnen te ordenen en te gebruiken in een rapport.
Op mediatheekwebsite is een handleiding voor gebruik binnen de NHL te vinden. De mediatheek geeft ook veel informatie over dit onderwerp.
Ook kun je in de mediatheek terecht voor informatie over cursussen op dit vakgebied.

Nou, ik ga voorlopig er eens lekker mee oefenen, wie weet in de kerstvakantie...... mocht ik mij vervelen!?

dinsdag 18 december 2012

Spannend

Kerstmoment


Wat gaat een jaar snel voorbij. Het is alweer (bijna) kerst.
Ik wens al mijn collega's en vrienden goede kerstdagen en een gelukkig begin van 2013.
......en nu ga ik snel mijn pakket uitpakken.....

bron foto's: Huizenga, cop. 2012

dinsdag 11 december 2012

Winter rondom mijn werkplek

Op mijn werk (NHL Hogeschool, mediatheek), is dit, als het winter is, en als het heeft gesneeuwd, mijn uitzicht, 's morgens vroeg, bij zonsopgang:Foto's: Huizenga, cop. 2012

donderdag 6 december 2012

Goal - over doelen, motivatie en zelfsturing

Djoerd Hiemstra, hield vandaag een lezing over het onderwerp 'zelfsturing': hoe kun je, gemotiveerd, je doelen bereiken.
Hiemstra is onderzoeker, en verbonden aan NHL Hogeschool.

Het was een theoretische inleiding (later op de dag konden studenten een -praktische-  workshop volgen bij Luc Dewulf).

Je zelfsturend vermogen hoort een metavaardigheid te zijn. Vandaag de dag moeten we altijd bij de les blijven. Als je werkzaam bent, dan moet je je voortdurend doelen stellen, je motivatie benoemen, je plannen bekendmaken, en evalueren en concluderen of je wel/niet je doel hebt bereikt.
De centrale vraag is: hoe kun je je zelfsturend vermogen bevorderen, optimaliseren?


Hiemstra verwijst naar twee voorbeelden van bestaande toepassingen:
  1. Talentenwijzer Www.talentenwijzer.com
  1. Realiseer je doelen! - een nieuwe app en website - met de nadruk op de doelen 
Verder introduceerde jij een aantal motivatietheorieen :
1 self-determination theorie - ook kijken waar komt de motivatie vandaan? Intrinsieke en extrinsieke motivatie
Intrinsieke motivatie - je hebt geen extra stimulans nodig. Het heeft je volledige hart!!!
2 self-concordance modelNaarmate mensen meer intrinsiek gemotiveerd zijn, werken ze harder door, zijn de doelen eerder bereikt, en krijgen ze meer voldoening van hun prestatie.
3 coginitive evaluation theory De mens heeft fundamentele behoeftes :
-Relatedness
-Competence
-Autonomy
4 achievement goal theoryApproach vs. avoidance motivation
Approach motivation leidt vaak tot betere resultaten (mastery vs. performance goals).
5 control theoryMensen hebben meerdere doelen; en soms zijn die doelen tegenstrijdig. Hoe verhouden ze zich tot elkaar? Vraag je af, wat is de plaats van je doel in de hiërarchie van deze theorie?
6 goal setting theory
Je moet je goal (doel) specifiek formuleren (d.w.z. smart) en het doel moet een uitdaging hebben (challenge).
7 flow theory
Ga eens bijhouden wat je zoal doet, noteer voor jezelf hoe gelukkig je bent, bij wát je doet, en hóe je het doet. Let op de verhouding stress-flow-boredom.
Vind een goede balans, blijf in de flow-sector (adrenaline).
Tot slot:
Twee vuistregels, om je zelf te controleren:

  1. Als-dan scenario: Er komt vaak iets tussen, als je ergens mee bezig bent. Daar moet je je op voorbereiden. Stel jezelf de vraag, vooraf, wat je gaat doen als dat gebeurt?
  2. Reminder scenario: je gaat vaak weer over tot de orde van de dag. Je vergeet je goal uit het oog. Maak je gestelde doel zichtbaar, door bijvoorbeeld een reminder-briefje op je laptop te plakken. Zo wordt je regelmatig herinnert aan dat wat je je als doel had gesteld. 
Bron afbeeldingen: Huizenga, cop. 2012

zondag 2 december 2012

De lente in huis

De lente in huis, de geuren moeten jullie missen ;)

foto's: Huizenga, cop. 2012