zaterdag 31 december 2016

Kijkje

Het nieuwe jaar is begonnen.
Nog onduidelijk wat er komen gaat.
Altijd spannend!
Er is licht,
aan het einde van de tunnel.

Iedereen een voorspoedig, sportief en gezond 2017!


vrijdag 23 december 2016

Een patatje poëzie

Gedicht in spiegelbeeld:Mijn favoriete snackbar De Mallemolen heet iedereen poëtisch welkom:


zaterdag 17 december 2016

Sfeervol in de (ex-)bajes

Terwijl de duisternis valt....
genieten van muziek, warme hapjes en drankjes.
All For One, bedankt!

De stad kleurt rood

maandag 5 december 2016

Onder informatiespecialisten 2

KIJKJE IN DE KEUKEN
TRESOAR EN FRYSKE AKADEMY
donderdagmiddag 1 december 2016

TRESOAR   (12.30-14.30 uur)
Hans Laagland vertelt over collectievorming en cultuurbezit bij Tresoar en Buma bibliotheek.
Aan de orde kwamen: website en ontsluiting content, Klassieke oudheid, het ombuigen van Tresoar tot een maatschappelijk kennisknooppunt. Tresoar wordt de faculteitsbibliotheek voor de universitaire vestiging. Ze catalogiseren met Worldcat via WMS, hebben ook archieftoegangen en een beeldbank. De kunst is om de systemen via applicaties met elkaar te verbinden zodat de klant kan zoeken in één systeem.
Redbot, Deltaplan Digitalisering is bedoeld voor de digitalisering van het erfgoed, gerealiseerd via Linked Data.
Steeds meer informatie van de overheden (gemeenten, provincie, waterschappen) komt digitaal.  Deze informatie wordt opgeslagen in een e-depot.
Verder is er het Wadden Knooppunt, waar alle informatie over de Wadden bij elkaar wordt gebracht. Bedoeling is om alle informatie full tekst online beschikbaar te stellen.
Rondleiding door de archieven, langs bijzondere documenten, huwelijksacte van Rembrandt, en een veroordeling van een mannelijk persoon tot brandmerking en veertigjaar verbanning wegens inbraak, en nog meer van dat soort bijzondere dingen (als ik wat meer vrije tijd krijg, ga ik zeker ook eens ‘sneupen’ daar).FRYSKE AKADEMY  (14.30-17.30 uur)
Welkomswoord van Hans van der Velde (directie), en hij vertelt over ontstaan en geschiedenis van de FA. Doel is onderzoek doen naar de talen (Fries, Stellingwerfs, Bildts), taal-leren, verleden van Friesland, kennisvergaren en kennisverspreiden.
Elly Alberts, informatiespecialiste vertelt over wat ze zoal doet: ondersteunen van de wetenschappers en het managementteam, aanschaf literatuur, adviseren datamanagement, auteursrechtelijke kwesties, literatuuronderzoek, betrokkenheid met projecten.
Samenwerking met Tresoar : vastgelegd in convenant: alle boeken komen uit regulier budget Tresoar en worden geplaatst bij Tresoar.  Ook de Mercatorbibliotheek wordt getransformeerd naar Tresoar en alles wordt zo zichtbaar via Worldcat. De tijdschriftencollectie wordt gesaneerd. IBL in samenwerking met Tresoar. En er lopen diverse digitaliseringprojecten.
Rixt van Dongera vertelt over haar werk bij Mercator Kenniscentrum, platform voor meertaligheid in Europa, met de focus op onderzoek. Er verschijnen dossiers (aanw. In mediatheek NHL). Verder over Network of Schools ziewww.networkofschools.org, over LangOER, Friese MOOC, social media en taalkeuzen. Zie website www.mercator-research.eu.
Evelyn Bosma vertelt over haar onderzoek over de cognitieve aspecten van meertaligheid. Zij heeft 120 kinderen langere tijd gevolgt om e.e.a. in kaart te brengen.
Hendrik Sijens vertelt over het Frysk Woordenboek, Taalbank, Taalhulp, Spellingwijzer (-checker). Zie het Wurdboekportaal op https://taalweb.frl
En tenslotte Peter van der Meer, informatiespecialist over het geschiedenisproject HISGIS (www.hisgis.nl), een historisch geografisch informatiesysteem. Meer dan 500.000 objecten in Friesland worden in de databank vastgelegd. Dit is een interessante bron om je eigen (woon)omgeving te onderzoeken.
Dat was het in het kort! 
Al met al een geslaagde, informatieve, middag. Ook al was het ‘dicht bij huis’, je steekt er altijd wat van op,  je hoort altijd dingen die je nog niet wist……

donderdag 1 december 2016

Onder informatiespecialisten


Vanmiddag van alles gehoord over Tresoar en de Fryske Akademy
Over collectievorming, cultuurbezit, Buma Bibliotheek en de klassieke oudheid, ontsluiting van de collectie op de website, digitaal erfgoed, meertaligheid, studiecentrum, woordenboeken, Redbot, Linked Data, Fries, Bildts en Nederlands, archieven, beheer en raadpleging, openingstijden, verbinden van data, Wadden Knooppunt, literatuur, alerts, documentatie, onderzoek, morfologie, cognaten, Taalbank, Mercator, kinderen, informatiesysteem, digitaliseringsprojecten, zichtbaarheid, taalhulp, oersetters, Frysk Taalweb, content, wurdboekportaal, cognitieve aspecten, boeken, tijdschriften, databanken, online, bibliotheek, HISGIS, te veel om op te noemen…..
Interessant, zo’n middag onder informatieprofessionals.
Een kijkje in andermans keuken.

Heel inspirerend, en nu even ontspannen. Laat het weekend beginnen!


zondag 20 november 2016

Mama

Maman Koko Anna † 20-01-2016

...
De mensen van voorbij 
zij worden niet vergeten. 
De mensen van voorbij 
zijn in een ander weten. 
Bij God mogen ze wonen, 
daar waar geen pijn kan komen. 
De mensen van voorbij 
zijn in het licht, zijn vrij

(Hanna Lam)

donderdag 17 november 2016

Change is moderated by water


Adam Wexler


Dát was een interessante lunchlezing van Adam Wexler, wetenschapper van Wetsus, vanmiddag bij Tresoar (lunchlezing):
helemaal bèta, helemaal wetenschap, voertaal Engels. En dus niet gemakkelijk deze keer. Ik zat op het puntje van mijn stoel. Maar Wexler vertelt enthousiast! Zo enthousiast, dat het uur voorbij vlóóg...
En dit heb ik ervan begrepen:
Water is essentieel voor ons, voor ons leven, voor onze toekomst, voor de aarde.
En ook de energiepotentie van water is enorm.
Je kunt zelfs een brug bouwen van water.
Hoe het kan?
De dansende deeltjes, de bewegende protonen, zorg voor een enorme energie. De interactie van krachten zorgen voor een energiemassief.
Zor ontstaat een enorm krachtenveld. Bij Wetsus werken wetenschappers van verschillende disciplines samen. Onderzoekers produceren geladen water, in de vorm van een brug.
Aan de drie fases van water: vloeibaar, stoom en ijs wordt een vierde toegevoegd: "the bridge". 
Water is van levensbelang. 
Wil je "change" in de wereld, dan geeft water ons de kans!
--
En: water, laat mij maar zwemmen ;-)

vrijdag 11 november 2016

Mee met mr Haak

Het project loopt al 10 jaar en de chauffeur rijdt ook al tien jaar deze ritten, zo zei hij. En dus wordt hij "mr Haak"genoemd. Ik was één van zijn gasten vandaag.

Het totale project heeft de provincie zo'n 750 miljoen euro gekost. En de grootste projecten moeten in 2018 af zijn, in verband met het jaar van de Culturele Hoofdstad. Als extra speerpunten heeft d provincie benoemd: kunst, onderwijs, duurzaamheid en social return. kunst verwijst naar verschillende objecten op de route, het onderwijs wordt ingeschakeld, de duurzaamheid verwijst naar materaalkeuzes en de aanleg van bijv. zonneparken. Via het laatste (social return) wil men mensen die een achterstand hebben op de arbeidsmarkt, kansen bieden om aan de slag te gaan binnen de Vrij Baanprojecten.

Plaats van opstap: Oldehoofsterkerkhof.
Zo rijden we over de pas vernieuwde  Valeriusstraat, met mooie groenstroken, en waar de auto te gast is op de fietspaden, en langs de werkzaamheden-in-volle-gang rond het Europaplein. Het plein krijgt nu een turborotonde, met verschillende tunnels voor de fietsers.
Met uitzicht op het tracé van de oude uitvalsweg waar een zonnepark is gepland, gaat de bus richting Marsum, en rijden we de nieuwe haak op. De scherpe bocht, een ergernis voor veel automobilisten, is bewust aangebracht, om het verschil in type weg te markeren.
Ook aan de dorpen is gedacht:
Marsum krijgt een haven aan een sloepenroute, en Deinum krijgt een geheel nieuw sportcentrum/accomodatie, ter hoogte van De Twilling. Ritsumasyl wordt vernieuwd met ophaalbrug en nieuwe dorpskern, met in de nabijheid een bijzondere fietsbrug over het kanaal. De bijzonderheid zit in het te gebruiken natuurlijke bouwmateriaal (een biocomposiet).
Op dit moment wordt er gewerkt aan de fietstunnel gemaakt tussen Boksum en Deinum.

Deinum

Deinum

De Zwettebrug zal worden gesloopt. Hier is vorig weekend mee begonnen. 

Zwettebrug sloop


Aquaducten en tunnels worden voorzien van kunstopbjecten. Zo siert een morse-tegeltableau het Mata Haria aquaduct: "Mata Hari : mythe en codering komen samen". De realisatie van de aquaducten liep wel vertraging op. Er deed zich nl. verschillende keren lekkage voor, en de bouwwerken liepen vervolgens onder water. Dus de oorspronkelijke gereeddatum van 2014 werd niet gehaald.

Op naar het zuiden van Leeuwarden. Ook in het Newtonpark komt een zonnepark.
We rijden de Overijsselselaan op, waar een groene golf voor het verkeer ingevoerd werd. De kunst is nu, voor automobilisten, om de juiste snelheid te rijden, om gemakkelijk mee te "golven". Je moet niet te snel en ook niet te langzaam rijden.
Er komt een treinstation, en ook hier (Werpsterhoek) zijn weer talrijke fietstunnels gepland. Het verkeerspunt Werpsterhoek kenmerkt zich door een ingewikkeld stelsel van wegen op verschillende hoogten (soort van terp). Stoplichten zijn daardoor overbodig geworden.

bouw aquaduct Drachtsterweg


bouw aquaduct Drachtsterweg

Langs de Drachtsterweg ontstaat Wiarda, een nieuwe buurtschap (in ontwikkeling). Ter hoogte van de Zuidlanden kruist de weg een sloepenroute (onderdoorgang voor fietsen én sloepen). Er zijn diverse onderdoorgangen ter hoogte van Drachtsterplein en de bouw van het aquaduct is in volle gang. De oude Drachtsterbrug zal worden gesloopt, en ook daar komt een sloepenroute. Het aquaduct komt in 2017 gereed.
Dan tenslotte: langs Oostergoweg en Oostergoplein, Julianalaan naar over het Stephensviaduct, waar nieuwe op- en afritten worden geconstrueerd, an terug naar ons aller Oldehove.

zandstort af- en oprit Stephensonviaduct

Meestal fiets ik rond Leeuwarden, en kom ik over fietspaden, door fietstunnels, langs een treinroute, en onder aquaducten, door dorpjes en langs landweggetjes.
Nu bekeek ik alles eens vanuit een ander perspectief: hoog en droog vanuit de bus, op de autoroute!
Leuk om mee te maken!zondag 30 oktober 2016

No book but the world
Getipt!
Weer een prachtig boek gelezen: "Niets dan de wereld", van Leah Hager Cohen.
Het gaat over een broer-zus-relatie. Beide hebben een onorthodoxe opvoeding gehad, waarbij de vrijheid vooropstond.
Het broertje (Fred), een bijzonder kind, een "petit prince" gaat zijn eigen weg, vaak niet-begrepen. Uiteindelijk wordt hij van een moord beticht. Wat is er precies gebeurd? We zullen het nooit weten. Het verhaal wordt verteld vanuit verschillend perspectief. Zus Ava wil uitzoeken wát er is gebeurd. Fred is 'anders', maar hóe 'anders'. Uiteindelijk sterk en inventief genoeg om zijn eigen einde te kiezen.
Maar, vragen blijven.
Als het boek 'uit' is, zijn dan de vragen bentwoord? Nee, we blijven vragen stellen, we blijven met het verhaal bezig, we passen het aan en verbeteren het, we staan open voor revisie.
Niemand is ooit vrij, geen van allen. Wij zijn gekluisterd door onze band met andere mensen, degenen die wij kennen, en degenen die we nooit van ons leven zullen ontmoeten.
Eigenlijk is de oorspronkelijke titel mooier: "No book but the world".
De wereld, het leven als boek.
Een verhaal zonder einde.


vrijdag 28 oktober 2016

Herfst in Leeuwarden

Herfst, de bladeren vallen.
In Leeuwarden vallen hele bomen.
De Harlingerstraatweg is vanavond niet meer dezelfde als gisteren. De bomenkap is in volle gang.
Ik voel me triest.
zondag 23 oktober 2016

Herfst in beeld

Zo maar wat foto's in en van de herfst.......
vrijdag 21 oktober 2016

Over waterstanden gesproken


Ooit werd de Middelsee dichtgegooid. Van natuur- naar cultuurlandschap. Jammer dat de natuur, de echte natuur verleden tijd is. Maar het cultuurlandschap blijft.
Én de muziek blijft: Robert Tromp en Els Doekes (Duo Middelsee) vertolken oude melodieën op viool, diverse fluiten, kromhoorn, baroktrombone en harmonica (trekzak). Samen met een kleine honderd muziekliefhebbers was ik getuige ervan in de dorpskerk van Huizum.
Muziek uit 18e en 19e eeuw, uit alle delen van de Lage Landen, van Limburg tot Groningen en Friesland, variërend van dansen, walsen, tot boerenliederen en dodenmars.
Het duo interpreteert de gevonden muzikale notities op eigen wijze. Een prachtig samenspel, welklinkende akkoorden.
Vooral van "De wijnpers" (Joh. en Frederik Berghuys, 1775-1816) was ik erg onder de indruk.
Applaus!


Els Doekes en Robert Tromp

donderdag 20 oktober 2016

Waterstanden

Waar was ik vanmiddag?  Herman Pleij (*) hield een lezing bij Tresoar, en ik laat mij graag verrassen.
Hoe zit dat met die zucht naar identiteit van ons, Nederlanders?
In het verleden hebben wij ons mooie natuurlandschap volledig omgezet naar een cultuurlandschap. In heel Nederland is nu geen sprankje natuur meer te vinden. Altijd waren we aan het omspitten, hout/turf/gas winnen, indammen, droogleggen, dijken bouwen. Met weinig respect gingen wij om met het oerlandschap.
Waar blonken wij wel in uit? Wij waren handelaren, altijd aan het marchanderen. Nederland werd een uniek handelsgebied tussen de (grote) rivieren en de zee. Koopman en dominee vormden ons land, en volksaard.
Pas na de Tweede wereldoorlog kwam het herscheppen pas goed op gang. In het kader van de wederopbouw veranderde Nederland totaal. Centra van dorpen en steden werden vernieuwd. De ingreep op het landschap was overweldigend. 
Had tot die tijd ieder zijn eigen houvast, in het verzuilde land, nu werden de oude waarden losgelaten. En gingen we op zoek naar een nieuw houvast.
Rituelen, we kunnen niet zonder.
Festivals bleken kansen te bieden. Nederland festivaliseerde.
We maakten canons, en vierden jubilea.
Hiërarchie? Daar doen we niet aan. Doe maar gewoon.
We tutoyeren elkaar! Op voet van gelijkheid gaan we als mensen met elkaar om.

Leuke anekdote:
Herman logeerde in een hotel in Leeuwarden, tijdje geleden.
De medewerkster van het hotel begroet hem 's morgens bij het ontbijt, met "Heeft u lekker geslapen?"
Herman: "Ja, heerlijk!"
En dan de medewerker: "Ik ook!".
Zo zie je de medewerker haar rol loslaten.... 

Tegenwoordig brengen we de bochten terug in de rivieren (hermeandering). Ja zelfs meer bochten dan ooit komen er terug in de rivier, omdat het 'zo mooi' is. Oude stads- en dorpskernen worden teruggebracht in oorspronkelijke staat. Soms gaat men daarin té ver, en zie je elementen verschijnen die niets met het oorspronkelijke verleden van de stad hebben te maken. Zo zie je scheefgroei in bepaalde plaatsen. Noem het maar cultuurarrogantie. Brugge is een mooie stad, maar de herinrichting/restauratie hebben vaak niets te maken met de situatie van de stad in de Middeleeuwen. Zo zie je in Bussum, een oud tuindorp, stadsgeveltjes verschijnen. En in Almere 17e eeuws aandoende wijken.

En met een tikkeltje weemoed wordt geconcludeerd:
"De Waterstanden moeten terug op de radio".

(*) Herman Pleij (Hilversum, 24 februari 1943) is een emeritus hoogleraar historische Nederlandse letterkunde, gespecialiseerd in de literatuur van de Middeleeuwen.
donderdag 13 oktober 2016

Gevonden Vondel

Nieuwsgierig (leergierig) als ik ben, was ik op zoek naar Vondel, en kwam terecht in de DBNL, de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren, een snel groeiende collectie van teksten uit de Nederlandse literatuur.
Waarom kijk ik daar niet vaker in? 
Wat een prachtige databank!
Echt een aanrader!

Toekomstwarmte


Leeuwarden,  interessante wijken w.b. geothermie (rood-oranje)

Geothermie biedt zeker mogelijkheden voor Fryslân, qua duurzame energielevering. Folkert Linnemans, innovatie- en energie-expert van bouwbedrijf Dijkstra Draisma vertelde hierover tijdens een lunchlezing ("Broodje Energie") bij NHL Hogeschool vanmiddag.
De energievoorziening hoort bij het totaalplaatje in de woningbouw en utiliteitsbouw van de toekomst. Het bouwbedrijf wordt van aannemingsgericht bedrijf tot een bedrijf dat een totaalconcept wil leveren voor bedrijf en particulier qua uitvoering van bouwprojecten: het gebouw, de energievoorziening, water, isolatie, domotica, etc.
We moeten met ons allen (de gebouwen dus) eerst energieneutraal worden en dan zelfs energieleverend. TNO doet al onderzoek naar de mogelijkheden op het gebied van geothermie. En wat blijkt? Friesland heeft een enorme potentie, misschien nationaal gezien, is Friesland wel de meest kansrijke provincie.
Het "goud" zit in de grond, maar wel heel diep (2,5 km).

Op dit moment staan we voor de keuze: welk systeem gaan we gebruiken?
Geothermie is vooral interessant voor gebieden met een hogere concentratie utiliteitsgebouwen (industrie, school, zwembad). Voor woningen staat het wooncomfort voorop. Maar grotere gebouwen hebben andere eisen, en hebben andere oplossingen nodig.
Geothermie kun je daarbij inpassen, in combinatie met andere energiebronnen.
In Kopenhagen en ook in Duitsland, lopen al een aantal projecten.
In Nederland moeten de overheden nog over de streep komen. Daar is nog een slag te slaan.


" Lang leve de warmte! "

Ps Lees ook Leeuwarder Courant 14-10-16 p.13

zaterdag 8 oktober 2016

Groeten uit Burdaard

Burdaard, het dorp van "De Zwaluw", Ruurd Wiersma en Jansma, en een thuiswonende vrijgezel.....
Hoe knus!
Zo'n klein dorp is leuker dan je denkt.


De Zwaluw
op het erf bij Ruurd Wiersma
selfie bij Ruurd
Jansma houdt 'open huis'
duidelijk toch?