woensdag 25 december 2013

Onderweg in 2014

we zijn op weg naar 2014

alle mensen samen

niemand is alleen
Ik wens iedereen een voorspoedig 2014

Foto's: Huizenga, cop. 2013


maandag 9 december 2013

Onderweg


Wat leuk, dat je zo, over de hele wereld vliegtuigen kunt volgen, via FlightRadar24!
Wil je een vriend of vriendin, zoon of dochter, op reis, volgen vanaf de thuisbasis? Ideaal om te kijken waar hij of zij is....
Ik kende de site niet. En nu dus wel!
Nét vliegt een vliegtuig over Leeuwarden. Helaas een beetje bewolkt buiten, dus ik kan het toestel niet zien, door het raam!

maandag 2 december 2013

Ook jij kunt een rol spelen

Leeuwarden, op de kaart gezet!

Leeuwarden culturele hoofdstad in 2018.

Leeuwarden binnenkort het bruisende centrum van de landelijke actie Serious Request 2013.

Ook de mediatheek NHL Hogeschool doet mee aan actie.

Onder het motto:

"Niet DIGITAAL maar PAPIER" kun je voor € 0,50 een rol wc-papier kopen (dit als verwijzing naar het doel van de actie, zoveel mogelijk geld inzamelen voor de bestrijding van diarree bij kinderen).

Hoe meer rollen er worden verkocht, hoe beter. De opbrengst zal naar het Wilhelminaplein Leeuwarden worden gebracht, vlak voor kerst.

Dus, normaliter, verkondigt de mediatheek de stelling 'hoe meer informatie digitaal beschikbaar komt, hoe beter', maar nu even niet, nu ligt de focus op 'papier'!

Dus, ik kan het niet laten:  kom naar de mediatheek voor papier!!


Volg de actie op Twitter, via mediatheekNHL  of bijvoorbeeld via [hashtag] #SR2013


dinsdag 12 november 2013

Onderwijs 3.0

Onder de titel "Spread The Word" organiseert NHL Hogeschool een aantal middaglezingen. Zoals bijvoorbeeld, vandaag, 12 november| 

Thema van de lezing van Wim Veen van de TUDelft was: "Digitalisering van het onderwijs - de veranderende technologie dwingt tot nieuwe aanpakken


Hierbij noteer ik een paar stellingen, visies op de toekomst, oneliners:

Het onderwijs moet opleiden voor de banen van mórgen.

De jongere heeft zelf de controle, en toeval speelt geen rol meer. Dit in tegenstelling tot de spellen van vroeger waarbij de dobbelsteen de voortgang bepaalde.

De student werkt samen, leest geen handleidingen van kaft tot kaft, integreert met virtuele vrienden, en viert successen in de community.

In de game bepaal je zelf de strategie, je maakt keuzes, en creëert iets.

Onderwijs moet mensen motiveren! In huidige onderwijs wordt daar niét rekening meegehouden

Je werkt samen en je deelt!

Gameomgevingen worden een steeds belangrijker instrument omdat het gepersonaliseerd, en onderzoekend en samenwerkend leren bevordert.

Kinderen willen uitdagingen.

We zijn altijd connected, over vier jaar echt wereldwijd - via 4G - óveral, tot in de uithoeken van de wereld,

De taal verandert ook. De wereld van de student is anders dan die van de docent, en wordt bijvoorbeeld bepaald door de grootte van het beeldscherm smartphone, en teksten in 140 lettertekens (tweet).

Onderwijs geven is gepersonaliseerde dienstverlening.

Denk niet in regionale kaders.

Wij, van boven de vijfendertig, lezen van links naar rechts, pagina voor pagina. De jeugd scant, bezit iconische vaardigheden. De jeugd verwekt discontinue informatie, waarin beelden veelzeggend zijn! Er wordt hooguit tekst waardevol geacht, als er een link onder zit.

3.0 onderwijs zal steeds meer plaats vinden in open virtuele omgevingen; ELO's zoals BlackBoard zijn passé.

De fysieke wereld mengt zich via de technologie met de virtuele wereld (o.a. Via Augmented Reality)


Foto: Huizenga, cop. 2013zaterdag 2 november 2013

Mei de bus VrijBaan

Vanmiddag heb ik wederom een bustour gemaakt langs het VrijBaan-project, van Oostergoplein, Tesselschadestraat, Wâldwei, langs Werpsterhoek, Spoorbrug Leeuwarden-Zwolle, Wirdum, Stephensonviaduct, en parkeergarage-in-spé..... Verrassend wat daar zoal gebeurt!

. 

Op 20 december 2012 heb ik ook al eens zo'n tocht gemaakt, (zie weblog). Ik woon in Leeuwarden, en het is interessant om te kijken hoe je eigen leefomgeving is veranderd, en nog méér gaat veranderen. Hoe kom je in de toekomst Leeuwarden binnen! De gezamenlijke projecten staan bekend onder de naam VrijBaan. Dit pakket projecten is bedoeld om de bereikbaarheid van Leeuwarden en de leefomgeving te verbeteren. In februari 2010 is het project gestart. En het loopt nog door tot begin 2015.Bij het nieuwe viaduct in de westelijke invalsweg kunnen bezoekers via een Layar-applicatie de ontwikkeling van dit project bekijken.


Foto's: Huizenga,  cop. 2013

zondag 27 oktober 2013

Watermerk

Ik ben aan het oefenen met signeren en watermerken van foto's. Ik gebruik hiervoor de online tool eZy Watermark. In de AppStore is een app te vinden voor de iPad.

Hier een voorbeeld, panoramafoto Lissabon, met watermerk!


En een gesigneerde foto:

Foto's: Huizenga, cop. 2013

donderdag 24 oktober 2013

Estação Lisboa

Een paar dagen Lissabon in foto's. 

Een reis langs winkeltjes, terrassen, Taag, en pleinen. Via religieuze tempels, en sportparadijzen. Klimmen en dalen door smalle straatjes. Melancholie van de fado. Stoerheid van de vesting. De geur van vis en gepofte kastantjes. Energieke trammetjes. Panorama's over stad en historie. Sentiment, saudade. Mozaïek van licht en schaduw, metafoor voor complexiteit en veelzijdigheid van het leven.

...."its masklike smile of intrigue and complicity" ...

Foto's: Huizenga, cop. 2013
zondag 20 oktober 2013

Kledingstukken

Loeiende sirenes gisteravond, helicopters vlogen heen en weer over de stad. Angstige stemming. Brand in het oude centrum van Leeuwarden. Een gróte brand!

Vorig jaar nog gekocht: een mantel, en twee shawls. Waar? In Leeuwarden, in een winkeltje aan de Kelders. Het winkeltje is er niet meer. Sinds vannacht! Kledingstukken blijven als herinnering! Een herinnering aan het drama van gisteravond.

Alle direct betrokkenen,slachtoffers, wens ik heel veel sterkte. En hulde aan de brandweermannen, en andere hulpverleners.

Foto: Huizenga, cop. 2013

donderdag 3 oktober 2013

Om te onthouden

Joop Splinter is vandaag geïnaugureerd als nieuwe lector aan NHL Hogeschool. Zijn lectoraat is het lectoraat Maritieme Innovatieve Technieken.

Hans Drijfhout, directeur Techniek,  en Gerrit van Leunen, directeur MIWB en Ger Scheepstra, docent MIWB hielden eerst een korte inleiding. Daarna kwam Splinter zelf aan het woord!

Een feest moest het worden. En een feest werd het!  Een verhaal van gepassíoneerde lector! Over onderwijs, over onderzoek, over scheepsbouw, scheepvaart, en innovatie.

Een paar 'zinsneden'  neem ik mee, voor morgen en overmorgen:

-"Kennis is het meest renderende deel van kapitaal" 

-"De enige beschaving die ik ken is ver op zee" 

-"Navigare necesse est"  en de Splintervariant: "Scheepvaart is noodzakelijk, maar vooral fantástisch!" 

-"Learn, earn, return - these are the three phases of life" 

-"Succesvolle mensen stellen de beste vragen en krijgen de beste antwoorden"

-"The greatest thing in life is to keep your mind young"

-("Alleen zijn we niks") "Together we are an ocean"

-"Well there is not a day goes by when I don't get up and say thank you to somebody" (Rod Stewart)

Een les voor als je een presentatie moet houden (en ik moet dat ook wel eens): vertel je boodschap snel, houd de vaart erin! En maak het tot een persoonlijk verhaal!


Foto's: Huizenga, cop. 2013


donderdag 26 september 2013

Master Degree

De Universitaire Campus Fryslân UCF biedt voor HBO-studenten een nieuwe route aan voor een vervolgstudie. Hoogleraar, bestuurder Frans Zwarts vertelde enthousiast over de mogelijkheden voor het halen van een 'master of science'-graad, tijdens een masterclass NHL Hogeschool vanmiddag. Vooral in het buitenland is een 'master of science'-degree erg gewild bij aankomende studenten. Ze komen er graag voor naar Nederland om te studeren. De Nederlandse universiteiten staan nl. wereldwijd goed aangeschreven. Alle instituten staan in de World-top-200.
De graad 'master of science' heeft een magische klank!

Er zijn verschillende Nederlandse universiteiten die mee willen werken aan de mastersopleiding van de UCF. De provincie en andere overheden moeten zorgen voor de geldstromen (in ieder geval de startsubsidies). De HBO-instellingen, samen met UCF moeten studenten kansen bieden!
In 2020 moet de UCF een substantieel aandeel in het opleidingenveld hebben, volgens een aantrekkelijk model. Dat zal dan voldoende studenten naar Leeuwarden moeten trekken.
Reguliere opleidingen van de hogescholen werken samen om dit doel te bereiken. Er zijn een aantal hotspots waarop gefocused wordt, zoals: water, toerisme, (groene) life sciences, het zijn er zes in totaal op dit moment.

Opleidingen die al begonnen zijn, of in de startblokken staan, zijn:


Watertechnologie via Wetsus, de universiteiten RUGroningen, UTwente en LUWageningen werken hierin mee.
Meertaligheid, multilingualism. De NHL werkt hierin samen met RUGroningen.Voor Friesland is meertaligheid een bekend begrip.
MEEM - Master of Energy and Environmental Management. Er zijn al zo'n vijfenveertig studenten ingestroomd, in deze opleiding, georganiseerd in samenwerking met de UTwente. Het is de bedoeling hier ook nog een Watertechnology-tak aan te koppelen.
HTSM - High Tech Systems and Materials. In Drachten focust Philips op research en ontwikkeling ten behoeve van de consumers-electronicaproductie en -markt. Philips doet via een eigen 'smart factory' onderzoek op het gebied van technologie en materiaalkunde. Successen worden vertaald naar de productielijn. Philips Drachten doet heel veel aan research and development. Het zou ideaal zijn als er meer afgestudeerden van de Friese hogescholen aan de slag kunnen gaan in het Friese bedrijfsleven, bijvoorbeeld bij een high-tech-bedrijf als Philips. Zo houden we know-how, kennis en vaardigheden in onze provincie. En daarmee een belangrijk productiebedrijf!


Andere mastersopleidingen zijn nog: toerisme (Stenden), leefbaarheid (sustainable society), bestuurskunde (en dan vooral ten aanzien van de manco's van de bestaande opleidingen, op het gebied van economie en recht), zorg en medische technologie (denk aan het belang van gaming technology voor de medische wereld, samen met Philips, MCL), dairy processing (VHL, LUWageningen)

Foto: Huizenga, cop. 2013


zondag 15 september 2013

Op een bankje zitten

In het kader van de Dag van de Rechtspraak (open dag) heb ik gisteren (heel even maar) in de cel mogen zitten in het Gerechtsgebouw Leeuwarden. De cellen worden vaker bezocht, dat is duidelijk. Een stukje geschiedenis wordt op de bank geschreven....

vrijdag 6 september 2013

tik tak tik tak tik tak

tik tak tik tak 


Eindelijk de patiënt is weer thuis, genezen en wel.

tik tak tik tak tik tak 


Zie ook: STIL

tik tak tik tak tik tak

Foto: Huizenga, cop. 2013

zaterdag 31 augustus 2013

Op bezoek bij de koeien

Vandaag ging mijn fietstochtje niet zo ver. Ik ben over de Boksumerdam gefietst, voor een bezoekje aan de Dairy Campus. Vandaag Open Dag!

Daar heb ik kennisgemaakt met moderne agrarische technieken: de melkrobot, ligboxenstallen, de melkput,  de meetstal, de afkalfstal, de jongveestal, en de werktuigenberging, de voeropslag, een mestvergister voor de productie van biogas, mestraffinagetoren, en een installatie voor het produceren van algen en eendenkroos. Allemaal heel interessant, en ik heb nu enig idee hoe een en ander in zijn werk gaat. En hoe onderwijs, onderzoek en praktijk samenwerken in duurzaamheidsprojecten, zoals de voedselproductie van de toekomst!

Er waren nog informatiestands van Hogeschool Van Hall Larenstein, Nordwin College, GroenGas, Gemeente Leeuwarden, en Provinsje Fryslân, Friesland Campina.

"

Dat was een leuk uitje. En het fietstochtje terug naar Leeuwarden was minstens zo leuk, omdat ik kon fietsen samen met een collega-studente van pakweg veertig jaar terug. Al die jaren elkaar niet meer gezien! Dat je elkaar uitgerekend dáár moet ontmoeten. Wonderlijk!


Foto's: Huizenga, cop. 2013

zondag 18 augustus 2013

500

Mijn 500e blog is een 'fotoblog', gewijd aan mijn fietstochtje van deze zondagmiddag, 18 augustus. De tocht ging (o.a.) via Keimpetille, Hoptille en Blessum, en vogelkijkhut bij Hijlaard.Foto's: Huizenga, cop. 2013