zondag 26 februari 2017

Theo

Theo Douma, bijzondere man, blijvend-rebels.
Hij vertelde zijn verhaal aan Asing Walthaus en aan een publiek van in Leeuwarden-geïnteresseerden in het HCL op deze zondagmiddag.

Boeiend verhaal!
Douma en Walthaus

Via zijn roomskatholieke opvoeding, een kindertijd in Leeuwarden met de begraafplaats als speelterrein, een ontroerend verhaal van zijn kindertijd,  een lagere en middelbare schoolperiode, terechtgekomen in de transportwereld. Een switch kwam er, toen zich de kans voordeed, de toenmalige theeschenkerij in de Prinsentuin te kunnen kopen. Daar wist hij het verloederde park schoon te maken en het restaurant "De Koperen Tuin" (90er jaren) tot bloei te brengen. Er volgden de aankoop van het Stadhouderlijk Hof, dat voor hem een lucratieve onderneming bleek, en de aankoop van de watertoren aan de Groningerstraatweg. 
Uiteindelijk werden de projecten afgesloten, en vertrok hij uit Leeuwarden.
Na een verblijf van een dik decennium aan de Algarve komt hij terug naar Leeuwarden! Had je dat ooit gedacht? Neen, het ging zoals het ging.
Het kringetje wordt rond als hij op de roomskatholieke begraafplaats de hoofdwoning te huur ziet staan. Meteen besloten: daar ga ik wonen!
En nu? Hij is actief binnen PVDA-verband, campagne voeren, flyeren, en zo. 
Zelf een politieke functie? Bijvoorbeeld in de gemeenteraad? Neen, dat ambieert hij niet.
Liever houdt hij zijn handen vrij, zodat hij kan zeggen wat hij wil zeggen, en blijft hij zich inzetten voor een betere stad.

Het mág toch niet, dat Leeuwarden zo hoog scoort qua armoede en tweedeling?
donderdag 23 februari 2017

Fryslân vandaag


Weg met de clichés van de sûkerbôlle, de pompeblêden, het skûtsjesilen en de âlfestêdentocht.
Bert Looper, directeur van Tresoar, maakt ons bewust van het hedendaagse Fryslân.
Wat is de echte identiteit van Fryslân? Geloven we het filmpje van Shapiro, aaneenschakeling van clichés over onze provincie?
Door de eeuwen heen heeft Fryslân zich ontwikkeld, vanaf de Fryske-Frijheitsperiode 13e en 14e eeuw, via de bloeiperiode van van het economisch, agrarisch en intellectueel welvarende Fryslân ten tijde van de Universiteit in Franeker, via Fryslân in de Napoleontische tijd Fryslân als onderdeel van de Staat der Nederlanden, tot aan de tijd van nu, de 21e eeuw. En nu, wat is Fryslân nu? Wat is de moderne identiteit?
Houden we vast aan clichés? Stereotypen? Of benoemen wij een heel nieuw concept?
We moeten steeds doorgaan met actualiseren, bouwen aan het moderne Fryslân, het noorden van Nederland.
We gaan op weg naar 2018, het jaar van CH2018. En nu al, maar ook dán geven we ons visitekaartje af.
Hoe gaan wij Fryslân verkopen in 2018, wanneer hordes toeristen onze provincie binnenstromen? Bevestigen wij de clichés? Nee, toch? 

Na afloop van de lezing, nog een kwisje, en wij, deelnemers, kregen elk een heus certificaat ;-)

een van de vragen

'diploma'
(lezing Provinsjehûs, Ljouwert, 23 februari 2017, 12.30-13.30 uur)

Ps. Lees ook LC 24-2-17, p.21

LC 24-2-17

woensdag 22 februari 2017

Kindness

Ik kwam een boodschap tegen in het kader van 'Random acts of kindness':


donderdag 16 februari 2017

Wie de handschoen past...

Ik fiets graag, maar ik wandel ook graag.
Vandaag een lekker lange wandeltocht gemaakt.
Hindernis. Even kon ik niet verder...
Bomen op de weg.
Dikke takken.
Wat nu?
Wandelen is trouwens leuk, en interessant. Langzaam trekken de bermen, de tuinen, de dieren, de huizen, aan je voorbij.
In de bermen zie je soms merkwaardige dingen liggen. Wie mist er een handschoen?

Een paar vondsten:


Hoe verder?
Gelukkig kwam de Gemeente Leeuwarden mij te hulp.
Twee werknemers van de plantsoenendienst, en een zaag doen wonderen: