donderdag 29 januari 2015

Mis de bus niet

Vanaf vandaag kun je in de bus lezen. Dat kon natuurlijk altijd al, dat wil zeggen, als je zelf een boek had meegenomen. Maar nu wordt er in een aantal bussen van Arriva en Qbuzz een hoekje ingericht met boeken. Je kunt daar een boek uitzoeken en lezen, eventueel meenemen naar huis, en op een later tijdstip terugbrengen in de bus. Let op, het gaat om Friestalige boeken! Wel een leuk initiatief: "In bus fol ferhalen"! Leve het boek, leve het lezen!

Nog een reisinititatief: Jeroen de Boer, vertelt enthousiast over de reis van Frysklab door Europa. In deze vroegere bibliobus kan iedereen kennismaken met moderne technieken en het verwerken van informatie. Je kunt je eigen product digitaal ontwerpen, en het vervolgens in 3D printen. Op maandag 2 februari vertrekt de bus! Goede reis! En ik volg jullie op Twitter (#makertour2015).


Foto: cop. LC Leeuwarder Courant, 30-1-2015, p.26


donderdag 15 januari 2015

Delen doe je met je vrienden!

Wiebe Goodijk vertelde vanmiddag tijdens een lunchlezing In Tresoar over de ontwikkeling van Leeuwarden tot studentenstad. Goodijk is directeur van LeeuwardenStudiestad. Op de website wordt informatie gegeven over alles wat studenten, die in Leeuwarden studeren, zouden moeten weten van de stad. Van studiebeurs tot winkelen, van bibliotheekvoorzieningen, woonruimte-zoeken tot theater en bioscoop.

Hoe maken we met ons allen van Leeuwarden een Love Brand. De hele stad kan nl. profiteren van een gunstig studentenklimaat. Leeuwarden telt nu zo'n 30.000 HBO-studenten, waarvan er 19.800 uit Nederland komen. Internationale studenten komen vooral uit Duitsland, China, Bulgarije en Roemenië en Litouwen. Tot 2020 is er nog groei te verwachten. Daarna zal de groei stagneren. Wat Nederlandse instroom betreft, komen de studenten, naast uit Friesland, vooral uit Groningen en NoordHolland.

Anita van der Schaaf van CH2018 vertelde nog over het Culturele-Hoofdstad-project, en wat dit betekent in relatie tot studenten en studeren, en de hogescholen. Met andere woorden, over city- en regiomarketing als instrument om meer studenten te trekken. Hoe kunnen wij slim gebruik maken van het thema Culturele Hoofdstad, en zo de stad Leeuwarden nóg aantrekkelijker maken.

Belangrijke aspecten, keuzefactoren voor de adspirantstudent, in dit verhaal zijn: de inhoud en de kwaliteit van de opleiding, de bereikbaarheid van Leeuwarden als onderwijslocatie, de invloed van sociale contacten, en het imago en bekendheid van de studiestad. De bedoeling is om een groei tot stand te brengen van de studentenpopulatie van 5% (periode 2017-2023). CH2018 heeft een bidbook waarin 41 projecten zijn geformuleerd. Een aantal 'flagships' van opleidingen spelen al een rol, bijvoorbeeld de hotel-opleiding van Stenden, of de opleidingen rond het thema Water(management) (VHL/WaterCampus). 

Wat betreft CH2018, komt binnenkort de informatievoorziening weer op gang, met een CH-krant die bij iedere burger in de brievenbus terecht komt, en een vernieuwde website met steeds actuele informatie over de stand van zaken met betrekking tot de 41 projecten.

Niet onbelangrijk is de reclame via storytelling, via de verhalen van studenten, via social media, "delen doe je met je vrienden". Je kunt nog zulke mooie billboards plaatsen langs de snelweg, de beste reclame is nog steeds een aanbeveling door een student!


Foto's: Huizenga, cop. 2015

zondag 11 januari 2015

Op reis met Doede en Reizger *

Vanmiddag heb ik een leuke middag gehad dankzij troubadour  Doede Veeman en de Friese folkband Reizger. Geïnspireerd door bluegrass, Ierse en Engelse folk brachten zij een mix van eigen Friese nummers en persoonlijke getinte Engelstalige covers.


Het leven is een reis, een swalktocht. Gevoelige ballads en swingende folksongs. Tango en sport, boerderijen, stad en platteland, kwamen in deze "swalktocht" voorbij. Een reis door de wereld, Frankrijk, Griekenland, Amsterdam, maar het liefst komen we weer veilig thuis. De actualiteit van de dag was te horen in een liedje "De wrâld giet nei de bliksem, kinne we dat noch keare...?". In gedachten was ik in Parijs, waar, na een turbulente week, miljoenen mensen de Mars van de Republiek liepen, als protest tegen terreurdaden, tegen de schending van het recht op vrijheid van meningsuiting, vóór recht om te leven.

Een paar foto-impressies:
Foto's: Huizenga, cop. 2014

* Harmonie Leeuwarden, 11-1-2015