zondag 30 oktober 2016

No book but the world
Getipt!
Weer een prachtig boek gelezen: "Niets dan de wereld", van Leah Hager Cohen.
Het gaat over een broer-zus-relatie. Beide hebben een onorthodoxe opvoeding gehad, waarbij de vrijheid vooropstond.
Het broertje (Fred), een bijzonder kind, een "petit prince" gaat zijn eigen weg, vaak niet-begrepen. Uiteindelijk wordt hij van een moord beticht. Wat is er precies gebeurd? We zullen het nooit weten. Het verhaal wordt verteld vanuit verschillend perspectief. Zus Ava wil uitzoeken wát er is gebeurd. Fred is 'anders', maar hóe 'anders'. Uiteindelijk sterk en inventief genoeg om zijn eigen einde te kiezen.
Maar, vragen blijven.
Als het boek 'uit' is, zijn dan de vragen bentwoord? Nee, we blijven vragen stellen, we blijven met het verhaal bezig, we passen het aan en verbeteren het, we staan open voor revisie.
Niemand is ooit vrij, geen van allen. Wij zijn gekluisterd door onze band met andere mensen, degenen die wij kennen, en degenen die we nooit van ons leven zullen ontmoeten.
Eigenlijk is de oorspronkelijke titel mooier: "No book but the world".
De wereld, het leven als boek.
Een verhaal zonder einde.


vrijdag 28 oktober 2016

Herfst in Leeuwarden

Herfst, de bladeren vallen.
In Leeuwarden vallen hele bomen.
De Harlingerstraatweg is vanavond niet meer dezelfde als gisteren. De bomenkap is in volle gang.
Ik voel me triest.
zondag 23 oktober 2016

Herfst in beeld

Zo maar wat foto's in en van de herfst.......
vrijdag 21 oktober 2016

Over waterstanden gesproken


Ooit werd de Middelsee dichtgegooid. Van natuur- naar cultuurlandschap. Jammer dat de natuur, de echte natuur verleden tijd is. Maar het cultuurlandschap blijft.
Én de muziek blijft: Robert Tromp en Els Doekes (Duo Middelsee) vertolken oude melodieën op viool, diverse fluiten, kromhoorn, baroktrombone en harmonica (trekzak). Samen met een kleine honderd muziekliefhebbers was ik getuige ervan in de dorpskerk van Huizum.
Muziek uit 18e en 19e eeuw, uit alle delen van de Lage Landen, van Limburg tot Groningen en Friesland, variërend van dansen, walsen, tot boerenliederen en dodenmars.
Het duo interpreteert de gevonden muzikale notities op eigen wijze. Een prachtig samenspel, welklinkende akkoorden.
Vooral van "De wijnpers" (Joh. en Frederik Berghuys, 1775-1816) was ik erg onder de indruk.
Applaus!


Els Doekes en Robert Tromp

donderdag 20 oktober 2016

Waterstanden

Waar was ik vanmiddag?  Herman Pleij (*) hield een lezing bij Tresoar, en ik laat mij graag verrassen.
Hoe zit dat met die zucht naar identiteit van ons, Nederlanders?
In het verleden hebben wij ons mooie natuurlandschap volledig omgezet naar een cultuurlandschap. In heel Nederland is nu geen sprankje natuur meer te vinden. Altijd waren we aan het omspitten, hout/turf/gas winnen, indammen, droogleggen, dijken bouwen. Met weinig respect gingen wij om met het oerlandschap.
Waar blonken wij wel in uit? Wij waren handelaren, altijd aan het marchanderen. Nederland werd een uniek handelsgebied tussen de (grote) rivieren en de zee. Koopman en dominee vormden ons land, en volksaard.
Pas na de Tweede wereldoorlog kwam het herscheppen pas goed op gang. In het kader van de wederopbouw veranderde Nederland totaal. Centra van dorpen en steden werden vernieuwd. De ingreep op het landschap was overweldigend. 
Had tot die tijd ieder zijn eigen houvast, in het verzuilde land, nu werden de oude waarden losgelaten. En gingen we op zoek naar een nieuw houvast.
Rituelen, we kunnen niet zonder.
Festivals bleken kansen te bieden. Nederland festivaliseerde.
We maakten canons, en vierden jubilea.
Hiërarchie? Daar doen we niet aan. Doe maar gewoon.
We tutoyeren elkaar! Op voet van gelijkheid gaan we als mensen met elkaar om.

Leuke anekdote:
Herman logeerde in een hotel in Leeuwarden, tijdje geleden.
De medewerkster van het hotel begroet hem 's morgens bij het ontbijt, met "Heeft u lekker geslapen?"
Herman: "Ja, heerlijk!"
En dan de medewerker: "Ik ook!".
Zo zie je de medewerker haar rol loslaten.... 

Tegenwoordig brengen we de bochten terug in de rivieren (hermeandering). Ja zelfs meer bochten dan ooit komen er terug in de rivier, omdat het 'zo mooi' is. Oude stads- en dorpskernen worden teruggebracht in oorspronkelijke staat. Soms gaat men daarin té ver, en zie je elementen verschijnen die niets met het oorspronkelijke verleden van de stad hebben te maken. Zo zie je scheefgroei in bepaalde plaatsen. Noem het maar cultuurarrogantie. Brugge is een mooie stad, maar de herinrichting/restauratie hebben vaak niets te maken met de situatie van de stad in de Middeleeuwen. Zo zie je in Bussum, een oud tuindorp, stadsgeveltjes verschijnen. En in Almere 17e eeuws aandoende wijken.

En met een tikkeltje weemoed wordt geconcludeerd:
"De Waterstanden moeten terug op de radio".

(*) Herman Pleij (Hilversum, 24 februari 1943) is een emeritus hoogleraar historische Nederlandse letterkunde, gespecialiseerd in de literatuur van de Middeleeuwen.
donderdag 13 oktober 2016

Gevonden Vondel

Nieuwsgierig (leergierig) als ik ben, was ik op zoek naar Vondel, en kwam terecht in de DBNL, de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren, een snel groeiende collectie van teksten uit de Nederlandse literatuur.
Waarom kijk ik daar niet vaker in? 
Wat een prachtige databank!
Echt een aanrader!

Toekomstwarmte


Leeuwarden,  interessante wijken w.b. geothermie (rood-oranje)

Geothermie biedt zeker mogelijkheden voor Fryslân, qua duurzame energielevering. Folkert Linnemans, innovatie- en energie-expert van bouwbedrijf Dijkstra Draisma vertelde hierover tijdens een lunchlezing ("Broodje Energie") bij NHL Hogeschool vanmiddag.
De energievoorziening hoort bij het totaalplaatje in de woningbouw en utiliteitsbouw van de toekomst. Het bouwbedrijf wordt van aannemingsgericht bedrijf tot een bedrijf dat een totaalconcept wil leveren voor bedrijf en particulier qua uitvoering van bouwprojecten: het gebouw, de energievoorziening, water, isolatie, domotica, etc.
We moeten met ons allen (de gebouwen dus) eerst energieneutraal worden en dan zelfs energieleverend. TNO doet al onderzoek naar de mogelijkheden op het gebied van geothermie. En wat blijkt? Friesland heeft een enorme potentie, misschien nationaal gezien, is Friesland wel de meest kansrijke provincie.
Het "goud" zit in de grond, maar wel heel diep (2,5 km).

Op dit moment staan we voor de keuze: welk systeem gaan we gebruiken?
Geothermie is vooral interessant voor gebieden met een hogere concentratie utiliteitsgebouwen (industrie, school, zwembad). Voor woningen staat het wooncomfort voorop. Maar grotere gebouwen hebben andere eisen, en hebben andere oplossingen nodig.
Geothermie kun je daarbij inpassen, in combinatie met andere energiebronnen.
In Kopenhagen en ook in Duitsland, lopen al een aantal projecten.
In Nederland moeten de overheden nog over de streep komen. Daar is nog een slag te slaan.


" Lang leve de warmte! "

Ps Lees ook Leeuwarder Courant 14-10-16 p.13

zaterdag 8 oktober 2016

Groeten uit Burdaard

Burdaard, het dorp van "De Zwaluw", Ruurd Wiersma en Jansma, en een thuiswonende vrijgezel.....
Hoe knus!
Zo'n klein dorp is leuker dan je denkt.


De Zwaluw
op het erf bij Ruurd Wiersma
selfie bij Ruurd
Jansma houdt 'open huis'
duidelijk toch?