vrijdag 21 oktober 2016

Over waterstanden gesproken


Ooit werd de Middelsee dichtgegooid. Van natuur- naar cultuurlandschap. Jammer dat de natuur, de echte natuur verleden tijd is. Maar het cultuurlandschap blijft.
Én de muziek blijft: Robert Tromp en Els Doekes (Duo Middelsee) vertolken oude melodieën op viool, diverse fluiten, kromhoorn, baroktrombone en harmonica (trekzak). Samen met een kleine honderd muziekliefhebbers was ik getuige ervan in de dorpskerk van Huizum.
Muziek uit 18e en 19e eeuw, uit alle delen van de Lage Landen, van Limburg tot Groningen en Friesland, variërend van dansen, walsen, tot boerenliederen en dodenmars.
Het duo interpreteert de gevonden muzikale notities op eigen wijze. Een prachtig samenspel, welklinkende akkoorden.
Vooral van "De wijnpers" (Joh. en Frederik Berghuys, 1775-1816) was ik erg onder de indruk.
Applaus!


Els Doekes en Robert Tromp

Geen opmerkingen: