donderdag 19 november 2015

Naar zee

"Holwerd aan Zee", ik had gehoord van dit project. Maar wat het precies was, wist ik niet.
Vanmiddag ben ik naar de lunchlezing van Tresoar geweest, om er méer over te horen.
Holwerd en krimp
Wat ik bijzonder waardeer, is, dat er mensen zijn die buiten de bestaande kaders denken. Die niet met doemscenario's zitten te dubben, maar die altijd kánsen zien. Die denken buiten de geijkte paadjes. Heb je een idee, zoek sponsors (draagkracht) en gá ervoor! Samen, in dit geval, met boeren, natuurgenieters, bevolking! Bedenk een nieuw scenario! En ga stap voor stap richting realisatie.
Zo'n kans biedt het project "Holwerd aan Zee" voor de regio noordwest Friesland. 


Jan Zijlstra schetste het ontstaan: Holwerd bloedt dood. Het dorp, ooit een levendig handelsplaatsje in het noorden van Friesland, liggend aan het Wad, gaat teloor. 'Krimp' wordt het genoemd, het dorp loopt leeg, de bedrijvigheid neemt af, jonge mensen trekken weg, huizen verkrotten. Toekomst? Vergeet het maar!
Holwerd anno 2025

Dé oplossing voor Holwerd is het dóórbreken van de dijk, het maken van een open verbinding naar de (Wadden)zee. Daarmee komt er een nieuw landschap vrij: met de componenten water, groen, wad. Kansen zijn er voor bedrijvigheid-anno-2025: toerisme, een dorp met een boulevard waar het goed flaneren is, een gezellige (jacht)haven, cafétjes, barretjes, een strand, en genieten van natuur, eb-vloed, kunst-in-het-landschap (naar het model Estuaire Nantes), gemoderniseerde woningen die zijn omgebouwd tot hotelkamers van een kaliber hotel-met-4-sterren.
Ik zie het al helemaal voor me:
Op de fiets naar Holwerd. Zorgen jullie voor een mooie fietsroute?
kunst aan zee


donderdag 12 november 2015

Over De Grens

Vandaag "over de grens" naar "Over De Grens" het KNVI-congres, in Nieuwegein.

Ik kwam binnen tijdens de "Keynote" van Erik Witteveen, schrijver, journalist onder de woorden "de wereld is niet af".
Nieuwegein Congrescentrum
We zijn gewend op een bepaalde manier te handelen totdat het kwartje valt. Maar de grenzen worden verlegd. Jongeren groeien op in het internettijdperk, ze weten niet beter. Ouderen pakken de dingen sneller op dan je denkt, zoals bijvoorbeeld via Skypen, gebruik van tablets, en smartphones. Dus dat ouderen niet mee zouden veranderen, is een mythe.
De tweede mythe is dat veranderen iets zou zijn voor bedrijven en organisaties. De mensen willen het niet! Nee hoor: het is juist andersom: mensen veranderen, als ze het nut er maar van inzien.
De ene innovatie neemt de volgende mee. De ontwikkelingen gaan zoals het gaat bij het dominospel, de steentjes vallen een voor een om.
Megatrends voor de komende tijd zijn: overvloed (schaarste omgezet in overvloed) en big data (de wetenschap wordt op zijn kop gezet, door de verbinding tussen disciplines).
En de veranderingen gaan snél. Zo snel dat we gedwongen zijn meer en anders met elkaar te gaan samenwerken.
Ga niet uit van werken in je  'comfort zone'. Maar ga het avontuur aan, en denk en handel buiten de geijkte kaders.
De bibliothecaris is altijd onderweg.
De bibliotheken blijven bestaan.
Maar de vorm en inhoud veranderen!
Voor kennisontwikkeling is de bibliotheek dé plaats (denk bijvoorbeeld aan MOOC's).
Als dataprofessional heb je een gouden beroep!
De bibliothecaris is niet meer bezig met conserveren, archiveren, catalogiseren, maar met kennis éxporteren!