donderdag 12 november 2015

Over De Grens

Vandaag "over de grens" naar "Over De Grens" het KNVI-congres, in Nieuwegein.

Ik kwam binnen tijdens de "Keynote" van Erik Witteveen, schrijver, journalist onder de woorden "de wereld is niet af".
Nieuwegein Congrescentrum
We zijn gewend op een bepaalde manier te handelen totdat het kwartje valt. Maar de grenzen worden verlegd. Jongeren groeien op in het internettijdperk, ze weten niet beter. Ouderen pakken de dingen sneller op dan je denkt, zoals bijvoorbeeld via Skypen, gebruik van tablets, en smartphones. Dus dat ouderen niet mee zouden veranderen, is een mythe.
De tweede mythe is dat veranderen iets zou zijn voor bedrijven en organisaties. De mensen willen het niet! Nee hoor: het is juist andersom: mensen veranderen, als ze het nut er maar van inzien.
De ene innovatie neemt de volgende mee. De ontwikkelingen gaan zoals het gaat bij het dominospel, de steentjes vallen een voor een om.
Megatrends voor de komende tijd zijn: overvloed (schaarste omgezet in overvloed) en big data (de wetenschap wordt op zijn kop gezet, door de verbinding tussen disciplines).
En de veranderingen gaan snél. Zo snel dat we gedwongen zijn meer en anders met elkaar te gaan samenwerken.
Ga niet uit van werken in je  'comfort zone'. Maar ga het avontuur aan, en denk en handel buiten de geijkte kaders.
De bibliothecaris is altijd onderweg.
De bibliotheken blijven bestaan.
Maar de vorm en inhoud veranderen!
Voor kennisontwikkeling is de bibliotheek dé plaats (denk bijvoorbeeld aan MOOC's).
Als dataprofessional heb je een gouden beroep!
De bibliothecaris is niet meer bezig met conserveren, archiveren, catalogiseren, maar met kennis éxporteren!

Geen opmerkingen: