zaterdag 27 april 2013

Zaterdags lente-fietstochtjeToelichting foto's: Kerk Oentsjerk, laatste stukje Elfstedenroute (zonder ijs), lammetjes nabij Wyns
Foto's: Huizenga, cop. 2013

donderdag 25 april 2013

Leren over internet, social media, en..... onderwijs

Vandaag ben ik naar de seminar geweest van Academy Noord. Hierbij een korte samenvatting van een leerzame, en vooral inspirerende dag!CorHospes leerde mij: het gaat niet om ‘media’ het gaat om ‘social’.
Een paar tips:
 • luisteren naar de klant is heel belangrijk
 • zorg voor een online footprint, en de klant zal je vinden
 • plaats relevante content binnen de juiste context 
 • verplaats je in de wereld van de doelgroep
 • bedienen i.p.v. verkoop
 • je site is belangrijk, dus maak er wat levendigs van 
Gedraag je als de bakker om de hoek. Hij kent jou. Als je binnenkomt, weet hij al wat je nodig hebt. En hij zal daar op anticiperen: “Goedemorgen! Een halfje bruin? En een paar gebakjes? Er is toch iemand bij jullie jarig vandaag? 

Ewoud Sanders ging vooral in op ‘effectief zoeken op internet’.
Wóow, wat werd ik op mijn vingers getikt. Dacht ik, dat ik al handig kon zoeken, vertelt hij mij, dat je nog slímmer kunt zoeken.
Wat betreft Google, enkele tips:
 • toetscombinaties
 • woorden of tekens toevoegen
 • filters gebruiken 
 • zoekoperatoren
 • databanken of Google, rechtstreeks zoeken via Google in databanken 
Ook een goede tip, is om informatie te downloaden naar je eigen computer. Want voor je het weet is bepaalde content verdwenen, of een site bestaat niet meer.

Kortom: “Zoeken is creatief werk!” 

Peter Minkjan belichtte
 Facebook en het nut ervan voor zakelijke inzet. Heel veel mensen zitten voor hun plezier op Facebook. Voor een bedrijf is het de kunst om mensen te triggeren zodat ze naar jou toekomen.
Centraal thema: “Make the world more open and connected!
De voordelen van de inzet van Facebook zijn:

 • snelle feedback 
 • betrokkenheid
 • vermenselijken van je merk (geef je merk een gezicht)
 • geld 
Het mobiele gebruik ervan stijgt nog steeds. 7,6 miljoen mensen in Nederland hebben momenteel een Facebook-account.
Minkjan gaf een aantal tips:

 • luister naar de klant
 • praat niet aldoor over jezelf
 • dan: bouw, werk aan de content
 • let op de nieuwsfeed, die is belangrijk, dus daar moet je in komen en blijven komen 
 • richt je eerst op je superfans, dan volgen er daarna vanzelf wel anderen
 • ga adverteren
 • foto’s spreken, met name de kleur oranje en afbeeldingen met mensen die je aankijken, doen het goed
 • richt je op de juiste mensen (klanten)
 • deel video’s
 • laat zien wie er bij je werken, en wat ze doen
 • straal iets uit (positiviteit)
 • gebruik de feedback
 • leg een connectie met offline acties
 • niet van ‘nine to five’ maar ook na vijf uur, en in het weekend

Michael Wilkinson van de Rijksuniversiteit Groningen vertelde over big data en de ontwikkelingen ten aanzien van de registratie van aardbevingen, dat wil zeggen, vooral de effecten ervan.
Via ingewikkelde rekenmethodes kan je in kaart brengen, via Google Earth, welke huizen defect, ingestort zijn, na een aardbeving. Deze registratiemethodes worden steeds genuanceerder, perfecter. De kunst is om rekenopdrachten door computers te laten uitvoeren, die een zo kort mogelijke doorlooptijd hebben. Vandaag de dag kunnen de effecten van een aardbeving al na 36 minuten in kaart worden gebracht.

En dan nog:
Brenda van de Wal (IWink), en Claire Boonstra
Ik ging tenslotte naar een presentatie over de website van de Dierentuin Emmen en naar een lezing van Claire Boonstra. De laatste vertelde enthousiast over Layar, maar nóg veel en veel enthousiaster over haar nieuwe uitdaging: het onderwijs in Nederland grondig te vernieuwen via Operation Education, een groot project, waar veel vrijwilligers inmiddels bij zijn aangesloten.
De grote uitdaging is om voor ieder kind en volwassene een onderwijsvorm te creëren, die past bij de persoon.
Ieder heeft een talent. En dóe wat met je talent. Biedt onderwijs aan, waarbinnen ieder talent zich optimaal kan ontplooien.
Een prachtig initiatief!

Zie ook voor de tweets van vandaag: Twitter #acno

foto's: Huizenga, cop. 2013

woensdag 24 april 2013

Familie in beeld

Vertegenwoordigers van beide takken van mijn familie komen elkaar vanavond tegen, in een kunstzinnige ontmoeting, via het programma K-Rûtevan Omrop Fryslân:

 • de Huizenga's - via bakker Huizenga uit Menaem, een neef van mij, van vaderskant;
 • de Nauta's - via fotograaf Tryntsje Nauta, een nicht van mij, van moederskant.

Kijk hoe Tryntsje de typische Friese oranjekoek vastlegt in een fotoproject!


zaterdag 20 april 2013

Bylden fan hjoed

Moai fytswaar fan 'e middei, dus dat haw ik dan mar dien: aardich stikje fytse troch Fryslân!


De Wynser Oerset fart wer


Boufal by Wyns

En dan thús: it sintsje skynt, en ik haw in moai plakje, efter hûs, yn de sinne.
Hearlik, op ús eigen terras!
Genietsje!

Foto's: Huizenga, cop. 2013

donderdag 11 april 2013

De wind eronder

Donderdagmiddag 11 april ben ik naar de inauguratie van lector Windenergie NHL Hogeschool, Gerard Schepers, geweest.

Professor Gerard van Bussel (TUDelft leerstoel windenergie) hield een interessante lezing met als thema "Wind werkt".
Hij sprak vooral over de relatie tussen windenergie en werkgelegenheid.

Hij benadrukte, hoe belangrijk het is, dat er méer gekwalificeerd personeel komt in de technische sector. En vandaag ging dat specifiek op ten aanzien van het werken in de windenergie. Van laag tot hoog, zijn er mensen nodig. 
Vooral de offshore-energie-markt is een groeimarkt. De nieuwe offshore windparken staan in de Noordzee, en het zijn enorm grote technische constructies (large scale).

Met een druk op de rode knop (een verrichting van Gerard van Bussel en Gerard Schepers, samen) werd een nieuwe campagne (Duwind) gestart voor voorlichting over de opleidingen in Nederland op het vakgebied windenergie.Peter Eecen van het ECN, schetste de werkzaamheden van ECN.

De insteek is dat er meer duurzame energie moet worden ingezet. Europa is, qua conventionele bronnen te afhankelijk van instabiele, olieleverende landen.
De (nieuwe) focus van ECN ligt op de "Ocean Wind Power Plants"
Nederland moet naar een 16%-duurzame-energie-voorziening in 2020. Is dat haalbaar?

Er zijn een aantal voorwaarden:
 • de overheid moet het gebruik van duurzame energie stimuleren;
 • er moet geïnnoveerd worden, dat is essentieel om een kostenreductie te bereiken.
Er is sprake van toename van aandeel windenergie als energiebron, maar het is de vraag of Nederland de toppositie blijft behouden.

In zijn inaugurele rede benadrukte Gerard Schepers een aantal aspecten van windenergie in relatie tot onderwijs en onderzoek.Het onderzoek binnen het lectoraat NHL Hogeschool zal zich gaan richten op: 

 • kleine windturbines, die een waardevolle bijdrage kunnen leveren tot de energievoorziening, en die heel geschikt zijn voor onderwijsdoeleinden. Tweedejaars studenten gaan hiermee aan de slag, en ze gaan hun projecten testen in de windtunnel van de TUD;
 • geluidsvermindering van windturbinebladen, en met name de inspectie hiervan. Dit gaat binnen een speciaal RAAK-project in samenwerking met het Kenniscentrum Computer Vision."Dat wat de theorie had moeten doen, dat doet de praktijk"Meer info: Schepers  ECN aangesteld als lector NHL en Gerard Schepers Lectoren.nl

Foto's: Huizenga, cop. 2013

woensdag 10 april 2013

Vier de dingen ;)

Vanmorgen heb ik een presentatie gegeven in het overleg van het mediatheekteam. We gaan verder met de 23dingen, met de verdiepdingen. Dit was de kickoff, en ik mocht die kickoffpresentatie geven.
Hier is mijn presentatie, onder het motto "Vier dingen" maar dat had ook 'Méer dingen' kunnen zijn. Ik vond het woord 'vier' wel leuk in de titel. Lees het niet enkel als telwoord, maar vooral in de betekenis van het werkwoord 'vieren'. Want, ga genieten van de dingen die op je afkomen. Verleg je grenzen, spring er in, en steek je nek uit! Communiceer, deel, en word er rijker van!

vrijdag 5 april 2013

Op visite bij de buren

Impressies  vanuit het nieuwe Fries Museum, op visite bij mijn nieuwe   buren.....


En nog wat bewegend beeld via Vine (klik)


Foto's: Huizenga, cop. 2013