woensdag 24 april 2013

Familie in beeld

Vertegenwoordigers van beide takken van mijn familie komen elkaar vanavond tegen, in een kunstzinnige ontmoeting, via het programma K-Rûtevan Omrop Fryslân:

  • de Huizenga's - via bakker Huizenga uit Menaem, een neef van mij, van vaderskant;
  • de Nauta's - via fotograaf Tryntsje Nauta, een nicht van mij, van moederskant.

Kijk hoe Tryntsje de typische Friese oranjekoek vastlegt in een fotoproject!


Geen opmerkingen: