donderdag 11 april 2013

De wind eronder

Donderdagmiddag 11 april ben ik naar de inauguratie van lector Windenergie NHL Hogeschool, Gerard Schepers, geweest.

Professor Gerard van Bussel (TUDelft leerstoel windenergie) hield een interessante lezing met als thema "Wind werkt".
Hij sprak vooral over de relatie tussen windenergie en werkgelegenheid.

Hij benadrukte, hoe belangrijk het is, dat er méer gekwalificeerd personeel komt in de technische sector. En vandaag ging dat specifiek op ten aanzien van het werken in de windenergie. Van laag tot hoog, zijn er mensen nodig. 
Vooral de offshore-energie-markt is een groeimarkt. De nieuwe offshore windparken staan in de Noordzee, en het zijn enorm grote technische constructies (large scale).

Met een druk op de rode knop (een verrichting van Gerard van Bussel en Gerard Schepers, samen) werd een nieuwe campagne (Duwind) gestart voor voorlichting over de opleidingen in Nederland op het vakgebied windenergie.Peter Eecen van het ECN, schetste de werkzaamheden van ECN.

De insteek is dat er meer duurzame energie moet worden ingezet. Europa is, qua conventionele bronnen te afhankelijk van instabiele, olieleverende landen.
De (nieuwe) focus van ECN ligt op de "Ocean Wind Power Plants"
Nederland moet naar een 16%-duurzame-energie-voorziening in 2020. Is dat haalbaar?

Er zijn een aantal voorwaarden:
  • de overheid moet het gebruik van duurzame energie stimuleren;
  • er moet geïnnoveerd worden, dat is essentieel om een kostenreductie te bereiken.
Er is sprake van toename van aandeel windenergie als energiebron, maar het is de vraag of Nederland de toppositie blijft behouden.

In zijn inaugurele rede benadrukte Gerard Schepers een aantal aspecten van windenergie in relatie tot onderwijs en onderzoek.Het onderzoek binnen het lectoraat NHL Hogeschool zal zich gaan richten op: 

  • kleine windturbines, die een waardevolle bijdrage kunnen leveren tot de energievoorziening, en die heel geschikt zijn voor onderwijsdoeleinden. Tweedejaars studenten gaan hiermee aan de slag, en ze gaan hun projecten testen in de windtunnel van de TUD;
  • geluidsvermindering van windturbinebladen, en met name de inspectie hiervan. Dit gaat binnen een speciaal RAAK-project in samenwerking met het Kenniscentrum Computer Vision."Dat wat de theorie had moeten doen, dat doet de praktijk"Meer info: Schepers  ECN aangesteld als lector NHL en Gerard Schepers Lectoren.nl

Foto's: Huizenga, cop. 2013

Geen opmerkingen: