donderdag 15 januari 2015

Delen doe je met je vrienden!

Wiebe Goodijk vertelde vanmiddag tijdens een lunchlezing In Tresoar over de ontwikkeling van Leeuwarden tot studentenstad. Goodijk is directeur van LeeuwardenStudiestad. Op de website wordt informatie gegeven over alles wat studenten, die in Leeuwarden studeren, zouden moeten weten van de stad. Van studiebeurs tot winkelen, van bibliotheekvoorzieningen, woonruimte-zoeken tot theater en bioscoop.

Hoe maken we met ons allen van Leeuwarden een Love Brand. De hele stad kan nl. profiteren van een gunstig studentenklimaat. Leeuwarden telt nu zo'n 30.000 HBO-studenten, waarvan er 19.800 uit Nederland komen. Internationale studenten komen vooral uit Duitsland, China, Bulgarije en Roemenië en Litouwen. Tot 2020 is er nog groei te verwachten. Daarna zal de groei stagneren. Wat Nederlandse instroom betreft, komen de studenten, naast uit Friesland, vooral uit Groningen en NoordHolland.

Anita van der Schaaf van CH2018 vertelde nog over het Culturele-Hoofdstad-project, en wat dit betekent in relatie tot studenten en studeren, en de hogescholen. Met andere woorden, over city- en regiomarketing als instrument om meer studenten te trekken. Hoe kunnen wij slim gebruik maken van het thema Culturele Hoofdstad, en zo de stad Leeuwarden nóg aantrekkelijker maken.

Belangrijke aspecten, keuzefactoren voor de adspirantstudent, in dit verhaal zijn: de inhoud en de kwaliteit van de opleiding, de bereikbaarheid van Leeuwarden als onderwijslocatie, de invloed van sociale contacten, en het imago en bekendheid van de studiestad. De bedoeling is om een groei tot stand te brengen van de studentenpopulatie van 5% (periode 2017-2023). CH2018 heeft een bidbook waarin 41 projecten zijn geformuleerd. Een aantal 'flagships' van opleidingen spelen al een rol, bijvoorbeeld de hotel-opleiding van Stenden, of de opleidingen rond het thema Water(management) (VHL/WaterCampus). 

Wat betreft CH2018, komt binnenkort de informatievoorziening weer op gang, met een CH-krant die bij iedere burger in de brievenbus terecht komt, en een vernieuwde website met steeds actuele informatie over de stand van zaken met betrekking tot de 41 projecten.

Niet onbelangrijk is de reclame via storytelling, via de verhalen van studenten, via social media, "delen doe je met je vrienden". Je kunt nog zulke mooie billboards plaatsen langs de snelweg, de beste reclame is nog steeds een aanbeveling door een student!


Foto's: Huizenga, cop. 2015

Geen opmerkingen: