donderdag 23 februari 2017

Fryslân vandaag


Weg met de clichés van de sûkerbôlle, de pompeblêden, het skûtsjesilen en de âlfestêdentocht.
Bert Looper, directeur van Tresoar, maakt ons bewust van het hedendaagse Fryslân.
Wat is de echte identiteit van Fryslân? Geloven we het filmpje van Shapiro, aaneenschakeling van clichés over onze provincie?
Door de eeuwen heen heeft Fryslân zich ontwikkeld, vanaf de Fryske-Frijheitsperiode 13e en 14e eeuw, via de bloeiperiode van van het economisch, agrarisch en intellectueel welvarende Fryslân ten tijde van de Universiteit in Franeker, via Fryslân in de Napoleontische tijd Fryslân als onderdeel van de Staat der Nederlanden, tot aan de tijd van nu, de 21e eeuw. En nu, wat is Fryslân nu? Wat is de moderne identiteit?
Houden we vast aan clichés? Stereotypen? Of benoemen wij een heel nieuw concept?
We moeten steeds doorgaan met actualiseren, bouwen aan het moderne Fryslân, het noorden van Nederland.
We gaan op weg naar 2018, het jaar van CH2018. En nu al, maar ook dán geven we ons visitekaartje af.
Hoe gaan wij Fryslân verkopen in 2018, wanneer hordes toeristen onze provincie binnenstromen? Bevestigen wij de clichés? Nee, toch? 

Na afloop van de lezing, nog een kwisje, en wij, deelnemers, kregen elk een heus certificaat ;-)

een van de vragen

'diploma'
(lezing Provinsjehûs, Ljouwert, 23 februari 2017, 12.30-13.30 uur)

Ps. Lees ook LC 24-2-17, p.21

LC 24-2-17

Geen opmerkingen: