donderdag 26 september 2013

Master Degree

De Universitaire Campus Fryslân UCF biedt voor HBO-studenten een nieuwe route aan voor een vervolgstudie. Hoogleraar, bestuurder Frans Zwarts vertelde enthousiast over de mogelijkheden voor het halen van een 'master of science'-graad, tijdens een masterclass NHL Hogeschool vanmiddag. Vooral in het buitenland is een 'master of science'-degree erg gewild bij aankomende studenten. Ze komen er graag voor naar Nederland om te studeren. De Nederlandse universiteiten staan nl. wereldwijd goed aangeschreven. Alle instituten staan in de World-top-200.
De graad 'master of science' heeft een magische klank!

Er zijn verschillende Nederlandse universiteiten die mee willen werken aan de mastersopleiding van de UCF. De provincie en andere overheden moeten zorgen voor de geldstromen (in ieder geval de startsubsidies). De HBO-instellingen, samen met UCF moeten studenten kansen bieden!
In 2020 moet de UCF een substantieel aandeel in het opleidingenveld hebben, volgens een aantrekkelijk model. Dat zal dan voldoende studenten naar Leeuwarden moeten trekken.
Reguliere opleidingen van de hogescholen werken samen om dit doel te bereiken. Er zijn een aantal hotspots waarop gefocused wordt, zoals: water, toerisme, (groene) life sciences, het zijn er zes in totaal op dit moment.

Opleidingen die al begonnen zijn, of in de startblokken staan, zijn:


Watertechnologie via Wetsus, de universiteiten RUGroningen, UTwente en LUWageningen werken hierin mee.
Meertaligheid, multilingualism. De NHL werkt hierin samen met RUGroningen.Voor Friesland is meertaligheid een bekend begrip.
MEEM - Master of Energy and Environmental Management. Er zijn al zo'n vijfenveertig studenten ingestroomd, in deze opleiding, georganiseerd in samenwerking met de UTwente. Het is de bedoeling hier ook nog een Watertechnology-tak aan te koppelen.
HTSM - High Tech Systems and Materials. In Drachten focust Philips op research en ontwikkeling ten behoeve van de consumers-electronicaproductie en -markt. Philips doet via een eigen 'smart factory' onderzoek op het gebied van technologie en materiaalkunde. Successen worden vertaald naar de productielijn. Philips Drachten doet heel veel aan research and development. Het zou ideaal zijn als er meer afgestudeerden van de Friese hogescholen aan de slag kunnen gaan in het Friese bedrijfsleven, bijvoorbeeld bij een high-tech-bedrijf als Philips. Zo houden we know-how, kennis en vaardigheden in onze provincie. En daarmee een belangrijk productiebedrijf!


Andere mastersopleidingen zijn nog: toerisme (Stenden), leefbaarheid (sustainable society), bestuurskunde (en dan vooral ten aanzien van de manco's van de bestaande opleidingen, op het gebied van economie en recht), zorg en medische technologie (denk aan het belang van gaming technology voor de medische wereld, samen met Philips, MCL), dairy processing (VHL, LUWageningen)

Foto: Huizenga, cop. 2013


Geen opmerkingen: