donderdag 3 oktober 2013

Om te onthouden

Joop Splinter is vandaag geïnaugureerd als nieuwe lector aan NHL Hogeschool. Zijn lectoraat is het lectoraat Maritieme Innovatieve Technieken.

Hans Drijfhout, directeur Techniek,  en Gerrit van Leunen, directeur MIWB en Ger Scheepstra, docent MIWB hielden eerst een korte inleiding. Daarna kwam Splinter zelf aan het woord!

Een feest moest het worden. En een feest werd het!  Een verhaal van gepassíoneerde lector! Over onderwijs, over onderzoek, over scheepsbouw, scheepvaart, en innovatie.

Een paar 'zinsneden'  neem ik mee, voor morgen en overmorgen:

-"Kennis is het meest renderende deel van kapitaal" 

-"De enige beschaving die ik ken is ver op zee" 

-"Navigare necesse est"  en de Splintervariant: "Scheepvaart is noodzakelijk, maar vooral fantástisch!" 

-"Learn, earn, return - these are the three phases of life" 

-"Succesvolle mensen stellen de beste vragen en krijgen de beste antwoorden"

-"The greatest thing in life is to keep your mind young"

-("Alleen zijn we niks") "Together we are an ocean"

-"Well there is not a day goes by when I don't get up and say thank you to somebody" (Rod Stewart)

Een les voor als je een presentatie moet houden (en ik moet dat ook wel eens): vertel je boodschap snel, houd de vaart erin! En maak het tot een persoonlijk verhaal!


Foto's: Huizenga, cop. 2013


Geen opmerkingen: