donderdag 1 december 2016

Onder informatiespecialisten


Vanmiddag van alles gehoord over Tresoar en de Fryske Akademy
Over collectievorming, cultuurbezit, Buma Bibliotheek en de klassieke oudheid, ontsluiting van de collectie op de website, digitaal erfgoed, meertaligheid, studiecentrum, woordenboeken, Redbot, Linked Data, Fries, Bildts en Nederlands, archieven, beheer en raadpleging, openingstijden, verbinden van data, Wadden Knooppunt, literatuur, alerts, documentatie, onderzoek, morfologie, cognaten, Taalbank, Mercator, kinderen, informatiesysteem, digitaliseringsprojecten, zichtbaarheid, taalhulp, oersetters, Frysk Taalweb, content, wurdboekportaal, cognitieve aspecten, boeken, tijdschriften, databanken, online, bibliotheek, HISGIS, te veel om op te noemen…..
Interessant, zo’n middag onder informatieprofessionals.
Een kijkje in andermans keuken.

Heel inspirerend, en nu even ontspannen. Laat het weekend beginnen!


Geen opmerkingen: