donderdag 6 december 2012

Goal - over doelen, motivatie en zelfsturing

Djoerd Hiemstra, hield vandaag een lezing over het onderwerp 'zelfsturing': hoe kun je, gemotiveerd, je doelen bereiken.
Hiemstra is onderzoeker, en verbonden aan NHL Hogeschool.

Het was een theoretische inleiding (later op de dag konden studenten een -praktische-  workshop volgen bij Luc Dewulf).

Je zelfsturend vermogen hoort een metavaardigheid te zijn. Vandaag de dag moeten we altijd bij de les blijven. Als je werkzaam bent, dan moet je je voortdurend doelen stellen, je motivatie benoemen, je plannen bekendmaken, en evalueren en concluderen of je wel/niet je doel hebt bereikt.
De centrale vraag is: hoe kun je je zelfsturend vermogen bevorderen, optimaliseren?


Hiemstra verwijst naar twee voorbeelden van bestaande toepassingen:
  1. Talentenwijzer Www.talentenwijzer.com
  1. Realiseer je doelen! - een nieuwe app en website - met de nadruk op de doelen 
Verder introduceerde jij een aantal motivatietheorieen :
1 self-determination theorie - ook kijken waar komt de motivatie vandaan? Intrinsieke en extrinsieke motivatie
Intrinsieke motivatie - je hebt geen extra stimulans nodig. Het heeft je volledige hart!!!
2 self-concordance modelNaarmate mensen meer intrinsiek gemotiveerd zijn, werken ze harder door, zijn de doelen eerder bereikt, en krijgen ze meer voldoening van hun prestatie.
3 coginitive evaluation theory De mens heeft fundamentele behoeftes :
-Relatedness
-Competence
-Autonomy
4 achievement goal theoryApproach vs. avoidance motivation
Approach motivation leidt vaak tot betere resultaten (mastery vs. performance goals).
5 control theoryMensen hebben meerdere doelen; en soms zijn die doelen tegenstrijdig. Hoe verhouden ze zich tot elkaar? Vraag je af, wat is de plaats van je doel in de hiërarchie van deze theorie?
6 goal setting theory
Je moet je goal (doel) specifiek formuleren (d.w.z. smart) en het doel moet een uitdaging hebben (challenge).
7 flow theory
Ga eens bijhouden wat je zoal doet, noteer voor jezelf hoe gelukkig je bent, bij wát je doet, en hóe je het doet. Let op de verhouding stress-flow-boredom.
Vind een goede balans, blijf in de flow-sector (adrenaline).
Tot slot:
Twee vuistregels, om je zelf te controleren:

  1. Als-dan scenario: Er komt vaak iets tussen, als je ergens mee bezig bent. Daar moet je je op voorbereiden. Stel jezelf de vraag, vooraf, wat je gaat doen als dat gebeurt?
  2. Reminder scenario: je gaat vaak weer over tot de orde van de dag. Je vergeet je goal uit het oog. Maak je gestelde doel zichtbaar, door bijvoorbeeld een reminder-briefje op je laptop te plakken. Zo wordt je regelmatig herinnert aan dat wat je je als doel had gesteld. 
Bron afbeeldingen: Huizenga, cop. 2012

Geen opmerkingen: