woensdag 21 november 2012

Dag van de mediatheek "Auteursrecht"

Mediatheek NHL Hogeschool heeft op 21 november voor het eerst een 'dag van de mediatheek'  (interne link) georganiseerd.
Het thema was 'auteursrecht', en daarvoor werden verschillende sprekers uitgenodigd.
De dag begon met het lanceren van de nieuwe (interne) website "AIP" (Auteursrechten InformatiePunt). De bedoeling is dat hier alle vragen over auteursrecht kunnen worden gesteld, en vervolgens kunnen worden beantwoord door de informatiespecialisten.

Door omstandigheden kon ik niet erg actief betrokken zijn bij de organisatie, maar ik 'was wel in staat' om een tweetal workshops bij te wonen, n.l.:
- Internet en privacy (Erik van der Veen)
- Internet en auteursrecht (Rick Reyneveld)

"Internet en privacy" ging vooral over de cookiewetgeving. De cookiewet is sinds 5 juni 2012 van kracht. En per januari 2013 kan de OPTA fikse boetes gaan heffen.
Bijvoorbeeld: je bent op zoek naar een poloshirt, en komt terecht op Zalando. Bij al je vervolgzoekacties blijven de poloshirts op je beeldscherm verschijnen. Dit gaat via de 'cookies'. Via o.a. Google Analytics kunnen bedrijven zien wie er op bepaalde sites komen, en hoe vaak, en op welke onderliggende pagina's.
Wat betreft de 'privacy' hoorde ik een paar reeds bekende, maar ook nieuwe tips:
- maak niet bekend waar je bent en dat je met vakantie bent;
- gebruik sterke wachtwoorden;
- doe niet aan geo-tagging binnen Twitter en Facebook.

En, maak niet een foto, met daarop, toevaliig, je autosleutels. Wie weet, dankzij 3D-printing-technology, worden ze gekopieerd, en mis je binnenkort je auto!


In de workshop "Internet en auteursrecht" werd eerst de Auteurswet (1912) kort toegelicht.
Er werden een aantal casussen gepresenteerd. We mochten nadenken over vragen, en daarop antwoorden bedenken.
Thema's waren: makerschap, openbaarmaken/verveelvoudigen, licente, internet en voorbehouden handelingen.
Vrije handelingen zijn: het digitaal 'cachen' van media via netwerken, surfen op het internet, en linken.
Maar dit mag niet: 'embedden' en publiceren, kopiëren van foto/video/tekst van Internet.
'Downloaden' mag wel, maar niét in combinatie met 'uploaden'.
Daarna nog even kort aandacht voor het portretrecht.
De handout horend bij deze laatste lezing is te vinden op de interne NHL-site van de mediatheek.


Foto's: Huizenga, cop. 2012Geen opmerkingen: