vrijdag 5 februari 2010

"Het is hier altijd weer genieten van het verleden"

Zoekplaatjes
Prentbriefkaarten van de eerste helft van de twintigste eeuw bevatten vaak foto’s van stads- en dorpsgezichten zonder aanduiding. Veel van deze foto’s zijn gedigitaliseerd te bekijken op https://netmail.hetnet.nl/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.zoekplaatjes.nl/.
Leuk is het om de reactie van mensen te bekijken, die menen een bepaald huis of een bepaalde straat te herkennen. Mooie verhalen, van mensen die herinneringen aan ons doorgeven. "Het is hier altijd weer genieten van het verleden", verzucht een iemand.
Iedere verzamelaar of beheerder van een fotoverzameling heeft wel foto’s waarvan niet bekend is waar ze gemaakt zijn. Handelaren in prentbriefkaarten hebben vaak een aparte categorie ‘onbekend’, waarin de mooiste stads- of dorpsgezichten kunnen voorkomen. Wie zijn eigen stad of dorp goed kent, herkent zulke foto’s soms direct. In andere gevallen kan onderzoek in archieven uitsluitsel geven. Oude adresboeken en telefoongidsen zijn erg nuttige hulpmiddelen. Van veel streken en plaatsen bestaan inmiddels Beeldbanken.

Zoekplaatjes is een website die collectiebeheerders, verzamelaars en handelaren de mogelijkheid biedt hun foto’s van onbekende stads- of dorpsgezichten aan een groot publiek voor te leggen. Alle nog niet opgeloste zoekplaatjes vind je in verkleinde vorm in 'serie 1', 'serie 2' en 'serie 3'.

Je kunt zelf ook reageren!
En zo belangrijke content toevoegen aan deze intrigerende databank!


Bron: Zoekplaatjes

Geen opmerkingen: