zaterdag 10 januari 2009

Change, mediatheek & 2.0 - na een paar maanden avonturieren

Ik nader nu echt het einde van de cursus (jammer, want ik vond het leuk, dit traject).
Ik heb de cursus ervaren als één grote ontdekkingsreis langs 2.0. Ik heb kennisgemaakt met veel nieuwe dingen, tools, websites, mogelijkheden. Sommige lijken me heel handig om privé te gebruiken. Sommige lijken me ook zinvol om in de mediatheek in te zetten.
Ik heb mijn weblog ook breder gebruikt, dan misschien de bedoeling was. Ik ben niet strak op het paadje gebleven. Ik heb niet ding voor ding, behandeld in opeenlopende postings. Maar ik heb me vrij bewogen binnen het 2.0-werkveld. Overal aan ruikend, sommige bloemen oppikkend, soms heel enthousiast, soms ontwijkend… De antenne stond altijd wel uit.Hierbij enkele van de krenten die ik even uit de pap haal:

Twitter
Je kunt mij ‘followen’ op mijn eigen Twitter-page. Dit vind ik een leuke tool. Je kunt natuurlijk banale dingen melden, bijvoorbeeld dat je gaat douchen of dat je wasmachine gaat leeghalen. Maar je kunt ook berichtjes doorgeven van wat zwaardere aard: bijvoorbeeld interessante websites, of een nieuwsbericht, of, als ik aan mijn werk denk, de publicatie van de aanwinstenlijst, attendering op een interessante databank.

Hyves
Op Hyves heb ik een netwerk van vrienden en kennissen. Ook ben ik lid van een aantal clubs op het gebied van bibliotheken, techniek, muziek.
Mijn kennissenkring is al zo groot geworden dat ik niet iedereen meer dagelijks met een bezoek vereer.
Voor de mediatheek zie ik ook wel kansen voor de mediatheek. Ik zou zeggen: maak een Hyves-pagina aan, profileer je daar, en kijk of je zo studenten binnenkrijgt. De meeste studenten zijn al actief op Hyves, daar moet dus een mogelijkheid liggen voor de mediatheek.

Facebook
Hier ben ik aangemeld en je kunt mijn profiel ervinden. Ik ben ook bibliotheken tegen gekomen. Dus hier zou ook de mediatheek, net als op Hyves, iets kunnen doen.

Bibliotheek.2.0.com
Dit vind ik een interessante club, vooral omdat ik er vakgenoten tegenkom. De problematiek is voor een deel dezelfde waar ik op mijn werk mee te maken heb. Ik heb me aangesloten bij een aantal specifieke discussiegroepen, bijvoorbeeld op het gebied van de hogeschoolbibliotheken, bètawetenschappen.
Ideale site voor professionele networking, kennisuitwisseling, debating.

Netvibes
Ik vind het creëren van een eigen startpagina via het Netvibesprogramma ook een uitkomst. Overal waar je ook bent, kun je bij je eigen basiswebsites. Je hoeft niet te zoeken…. Direct alles bij de hand.
De mediatheek kan een Netvibespagina aanmaken, en hierop per onderwerp interessante RSS-bronnen aanbieden.

Del.icio.us
In combinatie met Netvibes is dit een ideale uitgangssituatie bij al mijn internetactiviteiten. Waar je ook bent, na het inloggen voel je je direct ‘thuis’, in je eigen virtuele omgeving.
De mediatheek heeft de eigen bronnenportal. Onderzocht zal moeten worden of del.icio.us een alternatief is voor de bronnenportal.
Wat mij betreft biedt del.icio.us het voordeel van de snelle verwerking, directe zichtbaarheid van de bronnen, en het publieksvriendelijke taggen, het internationale karakter, en de naamsbekendheid bij het ‘grote publiek’.

Wiki
Wiki’s bieden ook de mogelijkheid om kennis te delen en beschikbaar te stellen. De mediatheek heeft inmiddels een wiki gestart om de interne opstart van een aantal 2.0-dingen mogelijk te maken.

Wat mij nu intrigeert, is, hoe het nu verder gaat.
Zelf, ik meldde dit al, ga ik door met ontdekken, bloggen, twitteren, surfen, netwerken.

Maar hoe en wat ga je integreren in de mediatheek, in je professionele omgeving. Daar ga ik me nu het hoofd over buigen (kraakkraak).

Door het gebruik van web 2.0-tools kan de bibliotheek nieuwe diensten aanbieden en de bestaande verbeteren. Dit zal gepaard gaan met vallen en opstaan. Sommige toepassingen zullen aanslaan, anderen zullen hun doel niet bereiken. De kunst is om de nuttigste tools eruit te pikken. Vraag is ook of er ruimte is voor het experiment. Want het zal natuurlijk een proces zijn van vallen en opstaan.
Je moet er ook aan wennen dat er meer mensen (collega’s, studenten, docenten) in de zelfde omgeving, met dezelfde of soortgelijke tools aan de slag gaan, dat je eigen input wordt gewijzigd door anderen., dat een website nooit áf is, maar een product aan voortdurende verandering onderhevig.

En de traditionele bibliotheek/mediatheek. Waar blijft die?
Er zijn nog steeds klanten die vragen om de traditionele informatiedragers, vooral ouderen hebben er nog moeite mee om zich happy te voelen in de virtuele mediatheek.
Dus voorlopig is het nog een mix van traditionaliteit, veranderende collectie, tools en omgeving.

De bibliotheek is altijd al een betrouwbare bron van informatie geweest. Die reputatie mag niet geschaad worden.De rol van de bibliotheek blijft ook in de toekomst belangrijk. Gebruikers worden overspoeld door informatie. Onze taak zal eruit bestaan om mensen wegwijs te maken in die doolhof en hen te helpen betrouwbare van niet betrouwbare bronnen te onderscheiden.

Epiloog
Je kunt deze posting beschouwen als een antwoord op 'ding 22' en ‘ding 23’. Excuses voor het feit dat ik me niet altijd precies aan de nummering der dingen heb gehouden. Maar met enige goede wil zul je merken, dat alle dingen heus wel bij mij aan de orde geweest. En is het niet zo, dat alle dingen met elkaar te maken hebben? Ik werd ook vaak getriggerd door anderen, collega’s, bloggers, hyvers, surfers etc. Ik kreeg het gevoel dat ik in een grote zee zwom, een oceaan van mogelijkheden. Ik ben er nog lang niet, ik zal er nooit zijn, ik zal altijd onderweg zijn.. op zoek naar…. ontdekkend… ... wat...?......een wereld van mogelijkheden…. een wereld van change…. op naar ding 24, 25, 26, 27……..
In ieder geval bllijft bij mij de antenne uitstaan, dat moge duidelijk zijn. En ik blijf voorlopig lekker doorbloggen!! Oké??

Bron illustrie: Campbell (klik op het plaatje om de tekst duidelijk te krijgen)

1 opmerking:

ingrid zei

Ben heel benieuwd wat de kraakkraak gaat opleveren. En natuurlijk blijf ik je blog volgen!