donderdag 14 april 2016

Explosyf guod

Cultuur, explosyf guod.
Sietske Poepjes, gedeputeerde van de Provinsje Fryslân gaf vanmiddag een lesje politieke en cultuur-geschiedenis, tijdens de laatste lunchlezing van Tresoar van dit seizoen.
Door de eeuwen heen weet de machthebber vaak niet echt goed wat er leeft onder de bevolking, de gewone man. De grote scheiding tussen de have's en have-not's, de elite en de arbeiders, kan in de 21ste eeuw niet meer worden getolereerd.
Dé grote denkfout van bestuurders is wel dat hij/zij precies denkt te weten hoe de bevolking over iets denkt. De vrijheid van de mensen aan de ene kant, en de wet- en regelgeving aan de andere kant, geven vaak aanleiding tot conflicten.
Een andere instinker is dat de bestuurder zich zelf te serieus neemt. De bevolking kan daar korte metten mee maken.
Sietske klonk een beetje klagerig, in haar rol als gedeputeerde, bestuurder. Of heb ik dat verkeerd gevoeld?

Nu even over de Friese cultuur, en vooral in het kader van het pad naar CH2018.
Kortom:
Zorg alsjeblieft niet voor een kloof, bijvoorbeeld tussen Frysktaligen en anderstaligen, tussen milieu-acvitisten en wegenaanleggers, etc.
Geen hakken in het zand, niet in de loopgraven, maar samen optrekken.
Dat was de boodschap, heb ik begrepen.
Heb ik het goed begrepen?Geen opmerkingen: