donderdag 17 maart 2016

Waar is Amalia

Er was veel belangstelling voor de lunchlezing bij Tresoar vandaag, "Voor trekvogels draait de wereld echt door" door Theunis Piersma.
Piersma is verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee en Global Flyway Networks.

Wist je dat de rosse grutto wel 11.000 kilometer aflegt tijdens zijn trek van zuid naar noord, op drie kilometer hoogte boven de Stille Oceaan?
Dit gebeurt in een continue vlucht, binnen twee weken.
Middels een ingebrachte zender, is de vlucht te volgen via de satelliet.
En binnen het jaar maakt die zelfde vogel de tocht terug.
Weldoorvoed wordt aan de tocht begonnen, sterk vermagerd komt hij aan!
Als dat niet een ultieme afslankmethode is!

Veel van onze weidevogels overwinteren in Mauritanië, in het park van de Banc d'Arguin, een fascinerende plek, te vergelijken met ons waddengebied.

Global Flyway Network onderzoekt hoe de vestigingsplekken met elkaar zijn verbonden, hoe het met de vogels gaat, en bestudeert de populaties.
Met veel vogelpopulaties gaat het niet zo goed.
Om er een te noemen: de grutto. 

Herinner je je de Olympische spelen van 2008 in China?
Om dit sportgebeuren mogelijk te maken, moest de chemische industrie wijken. Fabrieken werden verplaatst naar vlakbij de Gele Zee. Niet zo maar een zee, maar een uniek vogelgebied, ook te vergelijken met ons waddengebied.
Wat gebeurde er: de rust werd verstoord door de industrie, baggerwerkzaamheden, (bagger)schepen, olietankers en -pijpleidingen. Tijdens en na dit proces zag je de vogelsterfte toenemen in dit gebied.

In Friesland, wordt geprobeerd, vanuit Groningen (RUG) de levensgeschiedenis van de grutto te monitoren. Dit onderzoek vindt vooral in ZuidWest-Fiesland plaats. De gruttostand loopt achteruit, er worden minder jonge vogels geboren. Wat van grote invloed is, is de biotoop. Het boerenbedrijf oefent grote invloed uit op die biotoop. Waar weidevogels zich niet kunnen handhaven, krijgen predatoren een kans (vos, hond, kat).  Een kruidenrijk akkerland verhoogt de welstand van de weidevogel, een land van enkel raaigras verschraalt de biotoop.
Een optie is om anders naar het boerenland te kijken. Wil je vogels een kans geven, dan moet je zorgen voor een goede leefomgeving, een omgeving waar het voor een vogel goed toeven is.

Wil je de grutto volgen: volg.keningfanegreide.nl
Een tip is ook nog Metawad, www.metawad.nl, waar je verschillende vogels kunt volgen op hun vaak verre reizen.


Geen opmerkingen: